سایت تخصصی پایان نامه های دانشگاهی

سایت تخصصی بررسی پایان نامه های دانشگاهی

برای  دانلود متن کامل پایان نامه های این وبلاگ اینجا کلیک کنید

سایت تخصصی پایان نامه های دانشگاهی

سایت تخصصی بررسی پایان نامه های دانشگاهی

برای  دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

پایان نامه سایت ارشد ها


عنوان کامل پایان نامه :تحولات حقوق بین الملل کار از ابتدا تاکنون

تکه هایی از متن :


4-3-2-تکوین بخش خصوصی

واقعیت آن است که بخش دولتی به ویژه در ایران امکانات و خدمات چندانی را برای حمایت های گوناگون از کارگران در دست ندارد. واقعیت آن است که حمایت های پزشکی در سطح عمومی جامعه ایران نیز با چالش هایی روبروست چه رسد به آنکه در بخش های تخصصی به این موضوع توجه شود. این البته یکی از مشکلات است . در واقع نبود درمان گاه های عمومی و مراکز درمانی و پزشکی برای عموم جامعه اولین چالش است. از سوی دیگر مشکلات نظام حقوق کار را باید به مقوله حاضر افزود. کمبود بودجه هر ساله برای توسعه خدمات و ایجاد سازوکارهای حمایتی از کارگران با مشکل روبرو می سازد از این رو توسعه خدمات برای کارگران از طریق بخش خصوصی است. مردم اگر چه هنوز در ایران برای سرمایه گذاری به بخش دولتی اعتماد بیشتری دارند اما در مقابل کمک های عام المنفعه به نهادهای خصوصی ترغیب بیشتری از خود نشان می دهند و این خود می تواند سنگ بنای احداث و تقویت بخش خصوصی در راستای حمایت از کارگران باشد.

4-3-3-لزوم کاهش حجم تصدی دولت

به طور کلی یافته های پژوهش های مختلف نشان می دهد که این دیدگاه در میان مدیران سازمان های مردم نهاد وجود دارد که این نهادها به دلیل مردمی و خود جوش بودن فاصله زیادی با اقشار مختلف جامعه ندارند و می توانند به عنوان یک واسطه مردمی نقش پل ارتباطی میان اقشار مختلف جامعه و مسئولین حکومت را برقرار نمایند. لذا شایسته است تا دولت با کاهش تصدی گری در امور اجرایی خود در درمان و پیشگیری از آسیب های اجتماعی کارگران فضای بیشتری را برای رشد فعالیت موثر نهادهای غیردولتی فراهم آورد زیرا به طور کلی این دیدگاه در میان نهادهای یاد شده وجود دارد که مداخله دولت به لحاظ دیوان سالاری حاکم بر سازمان های دولتی موجب کندی پیشرفت هر برنامه و دلسردی نیروهای داوطلب می شود. به علاوه به نظر می رسد دولت می بایست در جهت تعامل بهتر با سازمان های غیر دولتی بودجه خاصی را برای آنها در نظر گرفته و با اولویت بندی آسیب های اجتماعی بر دخل و خرج این بودجه نظارت نموده و در مدت زمان معینی گزارش آن را به مراجع ذی ربط جهت کنترل کیفی عملکرد اعلام نمایند.

4-4-حق بر تامین اجتماعی

«تامین» و «اجتماع» دو کلمه تشکیل دهنده تامین اجتماعی است. «تامین» یعنی حمایت در برابر مخاطرات و «اجتماعی» هم رابطه آن را با جامعه از دیدگاه سنتی، تاریخی و جغرافیایی مشخص و آشکار می سازد.(چریگو،63،1386) تامین اجتماعی پیش از آنکه یک شاخه حقوقی باشد، مجموعه ای را تحت عنوان برنامه های اجتماعی به خاطر می آورد. بنابراین تامین اجتماعی صرفا مقررات و ضوابط مربوط به تامین معیشت آینده افراد انسانی نبوده و پیش از همه یک برنامه سیاسی و اجتماعی است.(مجتهدی،27،1388)

وظایف و اهداف تامین اجتماعی را می توان به طور مشخص چنین تعریف کرد:

«تامین حداقل شرایط مناسب زندگی با شان انسان و منزلت انسانی افرادی که به هر علتی به طور کلی یا اتفاقی با نداری و کاهش درآمد مواجه هستند. »

کارگران باید از خدمات مراقبتی دولت و خدمات تامین اجتماعی برخوردار باشند. دولت­ها باید حداکثر امکانات بهداشتی، تسهیلات درمانی و سطح زندگی مناسب را برای وی فراهم کنند و در این راستا باید در جهت کاهش مرگ و میر ;کارگران، مبارزه با سوء تغذیه آنان؛ مراقبت های پیشگیرانه بهداشتی از کارگران ، سالم سازی محیط زیست، واکسیناسیون و... تلاش نمایند و با اتخاذ تدابیر و اقداماتی، حداکثر خدمات بهداشتی و پزشکی ضروری را کارگران فراهم آورند.(مهرا،86،1391)

مطابق قسمتی از اصل 12 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و بهداشت...» از جمله وظایف دولت در ایران است. همچنان که مطابق اصل بیست و نهم قانون مذکور «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند

اصل فوق الاشاره درقانون اساسی که به نحوی از حق بر سلامت  و حقوق پزشکی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکایت می کند، هیچ گونه دامنه و گستره محدود کننده ای نداشته، شامل همه افراد فاغ از جنسیت، نژاد، زبان و سایر ویژگی های از جمله محکومیت یا عدم محکومیت به مجازات می شود. بدین ترتیب حق بر سلامت و بهره مندی از حقوق پزشکی یکی از اجزای حق سلامت مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. (غلامی،15،1389)

با مطالعه حقوق کشورهای مختلف و نیز اسناد بین المللی می توان دریافت که بسیاری از سازوکارهای توسعه تامین اجتماعی مرزهای مشترکی با پزشکی دارند. بدین ترتیب می توان حوادثی را که تامین اجتماعی کوشش دارد با آنها مقابله کند و از آثار نامطلوبشان بکاهد یا آنها را جبران کند به ترتیب زیر بر شمرد:

-بیماری و درمان

-بیماری و غرامت

-زایمان و بیماری

-از کار افتادگی

-مرگ

-مسئولیت های خانوادگی و کمک عائله مندی(عراقی،6،1386)

در این راستا ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد:

 «هر شخصی حق دارد از سطح زندگی مناسب برای تامین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش به ویژه از حیث خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های بهداشتی و خدمات اجتماعی برخوردار شود؛ همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگری که به عللی مستقل از اراده خویش وسایل امرار معاشش را از دست داده باشد از تامین اجتماع بهره منده گردد. »

چنانکه پیش تر اشاره شد تامین اجتماعی پیش از آنکه یک شاخه حقوقی باشد، مجموعه ای را تحت عنوان برنامه های اجتماعی به خاطر می آورد. بنابراین تامین اجتماعی صرفا مقررات و ضوابط مربوط به تامین معیشت آینده افراد انسانی نبوده و پیش از همه یک برنامه سیاسی و اجتماعی است.(مجتهذی،27،1388)

تکوین تامین اجتماعی برای کارگران می تواند از طریق ایجاد درمان گاه های مستقیم و غیر مستقیم باشد. در شیوه درمان مستقیم موسسه بیمه اجتماعی رأسا درمانگاه، بیمارستان و آزمایشگاه احداث می کند و کارگران  تحت پوشش بیمه را مستقیما می پذیرد و اقدام به معالجه آنها می کند. به این ترتیب بدون استفاده از موسسات درمانی خصوصی و یا دولتی موجود، خدمات مورد نیاز را ارئه می دهد . در اغلب کشورهای جهان سوم به لحاظ محدودیت های پزشکی و بالا بودن نرخ خدمات پزشکی خصوصی از این شیوه استفاده می شود.(طالب،90،1381)

 اما راه حل دیگر استفاده از درمان غیر مستقیم است. در برخی کشورها خاصه کشورهای صنعتی غربی موسسات بیمه به جای ایجاد مراکز درمانی بیمه شدگان کارگر را مجاز می دارند که به موسسات درمانی خصوصی مراجعه کنند و پس از پرداخت کلیه هزینه ها و اخذ رسید وجه آن را پس از کسر قسمتی دریافت دارند. (طالب،90،1381) در ایران این شیوه و به کار گیری آن در مورد کارگران به نظر می رسد مناسب نباشد چرا که به دلیل عدم تناسب بین عرضه و تقاضای خدمات پزشکی و در نتیجه بالا بودن نرخ ویزیت و خدمات پزشکی بخش خصوصی، بیمه شدگان کارگران فقط می توانند به آن گروه از پزشکان و یا موسسات پزشکی مراجعه نمایند که تعرفه مورد نظر بیمه را پذیرفته یا اصطلاحا قبلا بیمه را منعقد کرده باشد. به دلیل زمان بر بودن نیز به نظر می رسد این شیوه نمی تواند پاسخ گوی کارگران دیده باشد.

در میان اسناد بین المللی مواد 23، 24،26 و 27 کنوانسیون حقوق کودک به ضرورت توسعه خدمات پزشکی و تامین اجتماعی برای کودکان اشاره کرده است. این مواد به حق بهداشت اولیه وسلامت و رفاه کودک که از اهم حقوق اجتماعی اوست مربوط می شود که با کودکان کار هم مربوط است. به موجب این مواد کودک باید از خدمات مراقبتی دولت و خدمات تامین اجتماعی برخوردار باشد و دولت ها باید حداکثر امکانات بهداشتی، تسهیلات درمانی و سطح زندگی مناسب را برای وی فراهم کنند. در این راستا باید جهت کاهش مرگ و میر کودکان، مبارزه با سوء تغذیه، مراقبت های بهداشتی پیشگیرانه و... تلاش نمایند و خلاصه آنکه مراقبت های بهداشتی را قبل و بعد از تولد کودک اعمال واجرا کنند.(مصفا،187،1383)

قانون داخلی نیز تامین این حقوق را بر عهده دولت گذارده است و بر آن تاکید نموده است. از جمله در ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این وزارتخانه به عنوان نماینده دولت در اجرای این جنبه حمایتی، عهده دار وظایف زیر گردیده است:

-تامین بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن از طریق اجرای برنامه های بهداشتی به وِیژه در زمینه بهداشت محیط، مبارزه با بیماری ها، بهداشت خانواده و مدارس، آموزش بهداشت عمومی، بهداشت کار و شاغلین با تاکید بر اولویت مراقبت های بهداشتی اولیه به ویژه بهداشت مادران و کودکان با همکاری و هماهنگی دستگاه های ذی ربط

-تشویق و ترغیب افراد خیر و موسسات خصوصی جهت اقدام حمایتی برای کودکان در سنین قبل از دبستان و سالمندان و خانواده ها و افراد بی سرپرست و نیازمند.

4-4-1-تسهیلات برای کارگران زندانی

وفق ماده 22 قواعد حداقل رفتار با زندانیان مصوب 1957 شورای اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل متحد:

«هر زندانی کارگر و غیر آن باید حداقل از خدمات یک پزشک حاذق برخوردار باشد. این پزشک باید با روان درمانی نیز آشنا باشد. خدمات پزشکی باید طی روابط تنگاتنگ با اداره عمومی خدمات بهداشتی منطقه یا کشور سازماندهی شود. این خدمات باید شامل بخش روان درمانی برای تشخیص و در صورت لزوم معالجه ناهنجاریهای روانی باشد

همچنین مطابق ماده 2-22  سند مذکور:

«برای بیمارانی که به مراقبت های ویژه نیاز دارند، باید امکان انتقال آنان به زندان های تخصصی و یا بیمارستان های مهم تری پیش بینی شود. زمانی که معالجات در داخل زندان صورت می گیرد، زندان باید مجهز به ابزار آلات و فرآورده های دارویی باشد، تا امکان مراقبت و معالجه برای زندانیان بیمار فراهم آید و پرسنل پزشکی نیز باید مهارت حرفه ای لازم را کسب کرده باشد

مطابق فقره 3 ماده مذکور:

«هر زندانی باید از مراقبت های یک پزشک حاذق برخوردار شود

در ماده 9 مجموعه اصول اساسی مرتبط به معالجه زندانیان مقرر شده است:

«زندانیان باید خدمات بهداشتی موجود در داخل کشور دسترسی داشته باشند، بدون آن که به خاطر وضعیت قضایی خود دچار تبعیض شوند

ماده 1-23 قواعد حداقل رفتار با زندانیان، در خصوص زنان زندانی به نحو خاص مقرر داشته است:

«در موسسات مربوط به زنان امکانات ویژه ای برای کلیه مراقبت ها و معالجات پیش و پس از زایمان فراهم خواهد بود. ترتیباتی به عمل خواهد آمد تا در موارد معین، تولد اطفال بیرون از موسسه، در بیمارستان صورت گیرد. اگر کودکی در زندان به دنیا آمد این امر نباید در گواهی تولد ذکر شود

مطابق ماده 24 قاعده مذکور:

«یک مسئول پزشکی، هر زندانی را بلافاصله پس از پذیرش و نیز پس از آن به دفعات لازمه بازدید و معاینه خواهد کرد و به خصوص هدفش پی بردن به بیماری جسمی و روانی و اتخاذ تدابیر لازمه، همچنین تفکیک زندانیان مشکوک به بیماری های مسری و عفونی با تشخیص نقایص جسمی یا روانی که امکان دارد مانع بازپروری شود و تعیین امکان جسمی هر زندانی برای کار خواهد بود

مطابق ماده 1-44 همان سند:

«هنگام مرگ یا بروز بیماری جدی یا جراحت جدی به زندانیان، یا انتقال آنان به نهاد دیگری جهت معالجه امور روانی، مدیر موسسه بلافاصله مراتب را به همسرش، چنانچه زندانی متاهل باشد، و چنانچه متاهل نباشد، به نزدیک ترین بستگان او و در هر صورت به فردی که قبلا زندانی اعلام کرده است اطلاع خواهد داد

در ماده 1-82 قواعد مذکور در خصوص زندانیان مبتلا به جنون و ناهنجاری های ذهنی آمده است:

«افرادی که جنون آنها محرز می باشد در زندان ها نگهداری نخواهند شد و ترتیباتی به عمل خواهد آمد تا در اولین فرصت ممکن به بیمارستان روانی منتقل شوند

و مطابق ماده 2-82:

«زندانیانی که از سایر ناهنجاری ها و بیماری های ذهنی رنج می برند در موسسات تخصصی توسط تشکیلات مخصوص امور روانی معاینه خواهند شد

همچنین وفق قطعنامه شماره 194/37 مورخ 18 دسامبر 1982 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب شده در اصل یکم آن آمده است:

«پرسنل بهداشتی به خصوص پزشکان مسئول مراقبت پزشکی از زندانیان و افراد تحت بازداشت، موظف به تامین آنها از لحاظ بهداشت جسمی و روانی و معالجه بیماری های آنان به همان کیفیت و استاندارد مربوط به افراد غیرزندانی و بازداشت نشده هستند»


ب- سوالات تحقیق

چرا اجرای قوانین و مقررات بین الملل،  نتوانسته به توقف یا کاهش موثر تخلفات در این حوزه منجر گردد؟

علت وجودی قوانین بین الملل در حقوق کار چیست؟

از چه ضمانت اجراهایی می توان در حقوق کار برای تضمین بهتر حقوق کارگر در حقوق بین الملل استفاده کرد؟


متن کامل در لینک زیر :

دانلود پایان نامه

تحولات حقوق بین الملل کار از ابتدا تاکنون-دانلود پایان نامه حقوق

پایان نامه سایت ارشد ها


عنوان کامل پایان نامه :تحولات حقوق بین الملل کار از ابتدا تاکنون

تکه هایی از متن :


 4-2-2-علل وجودی حقوق رفاهی

 سه توجیه برای علل وجودی حقوق رفاهی وجود دارد. این سه عبارتند از توجیه بر مبنای قرارداد اجتماعی، توجیه بر مبنای حقوق طبیعی و توجیه فایده گرایانه. در واقع یکی از شاخه هایی که حقوق پزشکی بدان مربوط می شود حقوق رفاهی است که مجموعه کلی تری از حقوق را برای پیشگیری از آسیب و رنج و بهبود وضعیت حیات انسانی برای بشریت ترسیم می کند. حقوق پزشکی در زیر مجموعه حقوق رفاهی جای می گیرد و البته توجیهاتی برای تبیین و تفسیر معنای آن وجود دارد. از منظر قرارداد اجتماعی به صورت فرضی بین مردم و هیات حاکم قراردادی وجود دارد که رابط بین این دوست و این رابطه هر یک را متعهد به حقوق و تکالیفی می کند. از منظر حقوق طبیعی عقل و فطرت آدمی دستور می دهد که چه چیزی خوب و چه چیز دیگر بد است و بر این اساس بر لزوم و ضرورت وجودی حقوق رفاهی تاکید شده است. اما از منظر فایده گرایانه وجود رنج کمتر و لذت بیشتر توجیه کننده برخورداری انسان از پاره ای از حقوق و تکالیف است و دولت نیز ملزم به ارائه پاره ای از خدمات به شهروندان می باشد. در ذیل به ارائه هر سه تحلیل خواهیم پرداخت.

4-2-2-1-توجیه بر مبنای قرارداد اجتماعی

بحث از قرارداد اجتماعی و تمسک به آن را برای توجیه حق های رفاهی، می توان در دو لایه قرارداد اجتماعی فرضی و قرارداد اجتماعی واقعی ترسیم کرد. در قرارداد اجتماعی فرضی می توان تصور کرد که افراد عاقل گزینش گر در ورای پرده غفلت بر گونه ای قرارداد اجتماعی توافق کرده اند. بر مبنای این توافق عقلانی، آدمیان عاقل، گونه ای از نظام توزیع و باز توزیع ثروت را گزینش می کنند که حداقل های رفاهی را برای افراد نیازمند تامین کند. واضح است که تامین حداقل های رفاهی توسط جامعه در صورت ناتوانی فرد از تامین آن توسط خویش، گزینشی است عقلانی که او در ورای پرده غفلت برای خود و دیگران می طلبد. در لایه قرارداد اجتماعی واقعی، بالطبع اکثریت شهروندان به آن قانون اساسی که مدافع گونه ای دولت رفاهی باشد، رضایت خواهند داد. طبیعی است در این صورت مبنای توجیهی حقوق رفاهی را باید در لایه های زیرین تر که همانا توجیه مشروعیت تصمیم گیری در نظام های دموکراتیک مبنی بر رای اکثریت است جستجو کرد. در حقیقت حق های رفاهی در دولت رفاهی جز با ایجاد برخی محدودیت ها بر حق های دیگران قابل اعمال نخواهد بود.[1]

4-2-2-2-توجیه بر مبنای حقوق طبیعی

حق های رفاهی ماهیتی مطالبه ای دارند و دولت مشروع هم در نظام حقوق بشری دولتی است که در چارچوب قرارداد اجتماعی، حق تضمین سرنوشت سیاسی افراد را به گونه ای نهادینه شده، نمایندگی می کند. بنابراین حق های مطالبه ای، ادعاهایی به نفع خود یا انتخاب هایی، تضمین شده بر ضد دیگران خواهد بود. اقتضای نظریه های اغلب حقوق طبیعی، دولت های حداقلی است که هدف و کارکرد اصلی شان پاسداشت از آزادی و مالکیت در چارچوب یک قرارداد اجتماعی خواهد بود و حال آنکه اقتضای حق های رفاهی، وجود دولت های رفاهی و نه صرفا دولت های ناظر حداقلی است. مراد اصلی نظریه های حقوق طبیعی آن دسته از نظریاتی است که دغدغه اخلاقیت محتوای قواعد حقوقی را دارند و نه آن دسته از نظریاتی که دغدغه شرایط شکلی وضع مقررات را. به هر حال توجیه حق های طبیعی در غالب نظریات آزادی محور حقوق طبیعی چندان آسان نخواهد بود._(سید فاطمی،271،1388) 


ب- سوالات تحقیق

چرا اجرای قوانین و مقررات بین الملل،  نتوانسته به توقف یا کاهش موثر تخلفات در این حوزه منجر گردد؟

علت وجودی قوانین بین الملل در حقوق کار چیست؟

از چه ضمانت اجراهایی می توان در حقوق کار برای تضمین بهتر حقوق کارگر در حقوق بین الملل استفاده کرد؟


متن کامل در لینک زیر :

دانلود پایان نامه

تحولات حقوق بین الملل کار از ابتدا تاکنون-دانلود پایان نامه حقوق

پایان نامه سایت ارشد ها


عنوان کامل پایان نامه :تحولات حقوق بین الملل کار از ابتدا تاکنون

تکه هایی از متن :


4-2-برخورداری از حقوق رفاهی

4-2-1-شناخت دولت رفاه

 دولت رفاه شیوه ای که به موجب آن هر جامعه­ای به سازماندهی سیاست های اجتماعی اش بپردازد و مفهومی از اینکه چگونه پاداش ها و تنبیه ها در آن جامعه توزیع می شوند را به دست می دهد. در جوامع امروزی که به سوی تغییر پیش می روند تغییر یاد شده را می توان در تبدیل شدن شهروند به مشتری مورد لحاظ قرار داد اما هر اصطلاح که برای بیان فرآیند توزیع رفاه دولت مورد استفاده قرار گیرد، اصولی را که این فرآیند بر آن تکیه دارد، به واسطه مفاهیمی همچون نیازها و حقوق و عدالت اجتماعی و نقش دولت در فراهم آوردن آن برای شهروندانش تقویت می گردد. مفاهیم نیازها، حقوق و عدالت اجتماعی به اشکال مختلفی پس از پایان جنگ جهانی دوم مطرح شده اند و لذا تحلیل ما از پس از جنگ جهانی آغاز می شود. اصلاحات بوریج[1] که بلافاصله پس از گذشت جنگ جهانی دوم آغاز شد در پی آن بود تا در مقابل پنج عارضه بزرگ اجتماعی یعنی بیماری، رذالت، جهل بیکاری و کمبود نوعی حمایت ایجاد نماید. به باور مارشال اصلاحات یاد شده در حالی که به تقویت قانونگذاری های پیشین در خصوص سیاست اجتماعی می انجامید، حکایت از وجود نوعی پیشرفت در وسعت بخشیدن به سرشت پدیده شهروندی داشت. این وسعت بخشیدن موجب گردید تا حقوق شهروندی از عرصه مدنی و سیاسی به عرصه اجتماعی کشیده شود. به کلامی دیگر چنین پنداشته می شد که عضو تمام و کمال یک اجتماع بودن به معنای داشتن حق زندگی متناسب با یک انسان متمدن بر اساس استانداردهای موجود در آن جامعه بود(نصرتی،29،1387)

کلید این گسترش حوزه شهروندی تا عرصه اجتماعی، ارائه یک نظام سودمند بیمه ای در مورد زنان و کودکان بود. این مسئله به گسترش حوزه شهروندی تا عرصه اجتماعی یاد شده منجر می شد زیرا اجرای چنین نظامی موجب می شد تا اندیشه وجود یک قرارداد میان فرد و دولت، جامه عمل بپوشاند. به بیانی ساده تر در حالی که شما به عنوان یک شهروند، هزینه ای را به نظام یاد شده پرداخت می کنید، در عوض دولت نیز ضمانت هایی را برای شما در نظر می گیرد(صفاری،96،1389)

با این همه بنیان قراردادی اصلاحات، پس از جنگ به شکلی خودکار، شامل همه شهروندان نمی شد و همواره مفهومی از استحقاق کمتر در دل خود داشت. به بیانی دیگر اگر افراد هزینه ای را به نظام پرداخت نمی کردند، استحقاق کمتری برای برخورداری از پاداش های آنان داشتند. از نگاه عملیاتی این مسئله به معنای قرار گرفتن در مقابل نظامی بود که ابزارها را مورد آزمون قرار می داد . بنابراین پیشنهادهای بوریج، همواره آنانی را که استحقاق نداشتند، حذف می کرد. بدین ترتیب از برخی جهات، این بسته تقنینی به تقویت تمایز تاریخی همواره موجود میان فقیران مستحق و فقیران غیر مستحق انجامید، تمایزی که نه تنها قوانین مربوط به تامین اجتماعی بلکه اندیشیدن در درون نظام عدالت کیفری را نیز در بر  می گرفت.

اثر این طرح برای اولین بار در کشور انگلستان خود را نشان داد. شکل گیری هیات جبران آسیب های جنایی آخرین آجر ساختمان دولت رفاه بود که باید با اصول بوریج در دوره پس از جنگ در جای خود محکم می شد. این شیوه از اندیشیدن در خصوص رابطه میان شهروندان و دولت تا دهه 1970 رایج بود . در این دیدگاه، شهروندان دارای حقوق اجتماعی بودند و دولت نیز تعهد داشت تا این حقوق را برای آنان فراهم آورد تا از این طریق، قرارداد میان شهروندان و دولت به اجرا درآمده باشد.

 [1] بوریج طرحی بود که توسط فردی به همین نام پیش از وقوع جنگ جهانی دوم در انگلیس در راستای حمایت از سازوکارهای تامین اجتماعی ارائه و پس از خاتمه این جنگ مورد استقبال فراوان کشورهای آمریکایی و اروپایی قرار گرفت.


ب- سوالات تحقیق

چرا اجرای قوانین و مقررات بین الملل،  نتوانسته به توقف یا کاهش موثر تخلفات در این حوزه منجر گردد؟

علت وجودی قوانین بین الملل در حقوق کار چیست؟

از چه ضمانت اجراهایی می توان در حقوق کار برای تضمین بهتر حقوق کارگر در حقوق بین الملل استفاده کرد؟


متن کامل در لینک زیر :

دانلود پایان نامه

تحولات حقوق بین الملل کار از ابتدا تاکنون-دانلود پایان نامه حقوق

پایان نامه سایت ارشد ها


عنوان کامل پایان نامه :تحولات حقوق بین الملل کار از ابتدا تاکنون

تکه هایی از متن :


4-1-8-حق مشارکت کارگران در تعیین شرایط کار و مدیریت شرکت به طور جمعی

یکی از مهمترین راه های پذیرفته شدن نقش فعال کارگران در کارگاه شناسایی حق مشارکت یا نظارت آنها در اداره کارگاه می باشد. حق مشارکت کارگران در تعیین شرایط کار و مدیریت شرکت به طور جمعی به معنی حق هر کارگر در تعیین شرایط کار و مدیریت شرکت از راه نمایندگان خود به طور جمعی می باشد. حقوق و آزادیهای کارگران در شرکت مدت مدیدی به ویژه به واسطه وجود مقررات داخلی شرکت و قدرت انضباطی کارفرما محدود شده بود. این وضعیت به مرور زمان با پیش بینی نمایندگان کارگران و نمایندگان سندیکا و امکان داشتن بخش سندیکایی در شرکت بهبود یافت.(صفری،38،1388)

 در میان منابع بین المللی مصوبه شماره 45/94 جامعه اروپا مصوب 22 دسامبر 1994 درباره ایجاد کمیته اروپایی شرکت یا ایجاد آیینی در شرکتهای در سطح جامعه اروپا به منظور اطلاع و مراجعه کارگران حق مشارکت کارگران را به رسمیت شناخته است. ماده 28 منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا زیرعنوان همبستگی مقرر می دارد:

«کارگران، کارفرمایان و نهادهای ذی ربط آنها مطابق با حقوق اروپا، قوانین و رویه های ملی حق مذاکره، حق فعالیت های جمعی و انعقاد پیمان های دست جمعی در سطوح مربوط را دارند...»


ب- سوالات تحقیق

چرا اجرای قوانین و مقررات بین الملل،  نتوانسته به توقف یا کاهش موثر تخلفات در این حوزه منجر گردد؟

علت وجودی قوانین بین الملل در حقوق کار چیست؟

از چه ضمانت اجراهایی می توان در حقوق کار برای تضمین بهتر حقوق کارگر در حقوق بین الملل استفاده کرد؟


متن کامل در لینک زیر :

دانلود پایان نامه

تحولات حقوق بین الملل کار از ابتدا تاکنون-دانلود پایان نامه حقوق

پایان نامه سایت ارشد ها


عنوان کامل پایان نامه :تحولات حقوق بین الملل کار از ابتدا تاکنون

تکه هایی از متن :


4-4-2-حق بر داشتن بیمه

کار در کارگاه غالبا با ایراد ضرر و زیان بر کارگر همراه است. علاوه بر خسارت هایی که به صورت مستقیم به دلیل کار در کارگاه تحمیل می گردد، پاره ای از خسارت ها مانند مخارج درمانی و زیان های ناشی از از کارافتادگی مواردی رودروست. بخش دیگری از خسارت ها به کارگران همچون ضایعات ناشی از جریحه دار شدن عواطف و احساسات فاقد نمود عینی و مادی است. این دسته از خسارت ها که در شمار خسارت های غیر مادی تلقی می گردد، کارگران را متاثر ساخته، آثار ناخوشایندی بر زندگی وی دارد و گاه در تمام لحظات حیات، بسان کابوسی وحشتناک بر زندگی کارگر سایه می افکند. از این رهگذر توقع جامعه، افکار عمومی و کارگران به شیوه ها و راهکارهایی است که اگر قادر نیست در همه موارد موقعیت کارگررا به حالت اول بازگرداند، دست کم با همه امکانات بهره گیری از سازوکارهای موجود در ترمیم نسبی خسارت های وارد شده، همت گمارد و احساسات، نیازها و موقعیت کارگر را در مراحل مختلف دریابد.(مبرقعی،20،1383)

تحقیقات چند دهه اخیر نشان می دهد که مفهوم حمایت از کارگر نسبت به گذشته بسیار توسعه یافته است. با این توضیح که پاسخ هایی که علیه پدیده مجرمانه اعمال می شود از محدوده کیفری محض فراتر رفته و تنها نشات یافته از نظام های کیفری نیست. از این پس سایر نظام های حقوقی نیز هر یک بر ضد پدیده مجرمانه پاسخ های ویژه خود را ارائه می دهند. اینجاست که نظام های حقوق اداری، مدنی، انضباطی، مالیاتی و نیز بیمه ای وارد عمل می شوند و به موازات آن نیز جامعه مدنی به روش های مختلف به مبارزه با پدیده مجرمانه می پردازد. واقعیت این است که توانایی و کارایی دستگاه عدالت کیفری نیز در حوزه مفاهیمی مانند جبران، تسکین، درمان رنج ها و تسکین عواطف کارگران بسیار محدود است. از این رهگذر چگونگی طرح حقوق بیمه و تحقق جایگزینی ابزار و شیوه های مبتنی بر تفکر و منطق بیمه ای به جای روش های دیگر باید به این سوال پاسخ داده شود که در قبال محدودیت ها و کاستی های مالی دولت و خیریه به جای دو ابزار جایگزین جبران خسارت های وارد بر قربانیان جرایم راه حل جدید و قابل اجرا چیست؟

پاسخ صریح و قاطع نگارنده، ارائه طرح بهره گیری از قابلیت های متنوع بیمه و وجود سازمان یافته بیمه ای است که می تواند به عنوان منبع جایگزین توانمندی از سیاست جنایی پشتیبانی کند و کمبود های پیشین در زمینه جبران خسارت های وارد بر کارگران را تا حدود قابل توجهی مرتفع سازد. منابع بیمه ای می توانند با هدایت و سازماندهی قانونگذاران و متولیان سیاست جنایی و صنعت بیمه ای برای تشکیل صندوق هایی که کاربرد حمایتی آن در مسیر جبران خسارت های وارد بر کارگران است گام بردارند. علاوه بر آن جبران خسارت های معنوی می تواند توسط مددکار اجتماعی بیمه ای صورت گیرد. مددکار بیمه ای در مواردی مانند ضرورت التیام روانی و تشکیل آلام قربانیان حوادث اثرات بسیار ارزنده ای بر فرآیند خسارت زدایی از و حمایت از  کارگران به جای می گذارد.

4-4-3-صدور گواهی پزشکی و درمان سریع

صدور چنین گواهی هایی از طریق پزشکان  عمومی و پزشکان خانواده یا کلیه پرسنل مراکز درمانی که کارگران بلافاصله به آنها سپرده شده، وسیله ای مفید در معاضدت قضایی با هدف حمایت از آنان در طی مراحل دادرسی خواهد بود. این گواهی پزشکی که منصرف از گواهی پزشکی قانونی می باشد، شهادتی است که از سوی مقامی صالح که به محض وقوع آسیب یا در فاصله ای کم بعد از آن کتبا صادر شده و کمکی موثر برای کارگر محسوب می شود. پزشکان و بیمارستان هایی که در این مورد نهادینه عمل کرده و پرونده های مربوط به کارگرانرا در آرشیو های خود حفظ می کنند قادر خواهند بود(صفاری،70،1389)

با وجود اقدامات فوق، درمان سریع برای التیام آسیب های جسمی و روحی کارگران، از دیگر وظایف نهادهای مذکور است. این مراکز حتی می توانند دستگاه قضایی را جهت تعیین خسارات وارده و چگونگی ترمیم کامل آسیب های جسمی و روحی کارگران یاری رسانند و همچنین با کمک روان درمان گر ها و متخصصان روانشناسی خود، کارگر را بعد از تجربه مربوط به آسیب در محیط کار از وضعیت بحرانی نجات داده و او را به زندگی عادی بازگردانند. در نهایت این مراکز در راستای اعمال واکنش های اجتماعی صادره از سوی دستگاه قضایی علیه مرتکب، مثل الزام مرتکب به طی دوره های درمانی در طول دوران تعلیق مراقبتی یا آزادی مشروط، دستگاه قضایی را یاری کرده و حتی در راستای دستور میانجیگری کمک هایی را اعمال نمایند(عظیم زاده،225،1384).

 

4-5-حریم خصوصی کار

حق بر حریم خصوصی موضوع بسیاری از اسناد بین المللی جهانی و منطقه ای  نیز می باشد که از جمله مهمترین آنها اعلامیه جهانی حقوق بشر[1]،اعلامیه حقوق بشر اسلامی قاهره[2]،میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی[3] و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[4] می باشد. طبق ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر "هیچ‌کس نباید در معرض مداخلهٔ خودسرانه در زندگی شخص، خانواده، خانه یا مکاتبات خود قرار گیرد و یا این‌که شرف و آبروی او مورد تعرض قرار گیرد. هرکس حق دارد که از حمایت قانون در برابر چنین مداخله‌ها و تعرض‌هایی برخوردار گردد" که این ماده اشاره به محترم بودن حریم خصوص افراد دارد و اینکه حریم خصوصی افراد مصون از تعرض استهمچنین می توان به اعلامیه ی حقوق بشر اسلامی ۱۹۹۰ قاهره اشاره کرد که در آن با تأکید بر خلیفة الله بودن انسان، ملاک برتری را تنها تقوا می داند و بر حمایت از زندگی شخص، و حریم خصوصی انسان تأکید می کند.[5]همچنین ماده 17 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی همگام با اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می دارد:

«1-در زندگی شخصی،خانواده،منزل یا ارتباطات هیچ کس نباید خودسرانه یا غیر قانونی مداخله شود یا آسیب و لطمه غیر قانونی به آبرو یا حیثیت او وارد آید.

2-هر کس در برابر چنین تعرض یا آسیبی حق دارد از حمایت های قانونی برخوردار شود

ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اشعار می دارد:

«1-هر کس نسبت به حریم خصوصی و خانوادگی،منزل،و ارتباطات خود واجد حق است.

2-مقامات دولتی حق هیچ گونه مداخله در اعمال حق مذکور را ندارند مگر مطابق با احکام و قوانین و در صورتی که مداخله آنها در چهارچوب جامعه مردم سالار برای امنیت ملی،سلامت عمومی یا رفاه اقتصادی کشور،پیشگیری از بی نظمی یا جرم،حمایت از بهداشت و اخلاق یا برای حمایت از حقوق و آزادیهای دیگران ضروری باشد

 امروزه حق بر حریم خصوصی در نظام حقوقی کشورهای رومی ژرمنی به تدریج وارد قلمرو قوانین شده است .برای مثال در سال 1995 شورای قانون اساسی در کشور فرانسه حق بر حریم خصوصی را به عنوان حق قانون اساسی یا به عبارت دقیق تر به عنوان اصل قانون اساسی به رسمیت شناخت(رحمدل،70،1384).  در ایران نیز از دیدگاه قانونی به مانند بسیاری از کشورها تعریف صریحی از حریم خصوصی وجود ندارد.حتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل مشخصی که به طور صریح بر این حق تاکید و تصریح داشته باشد وجود ندارد.شاید بتوان اصل 22 قانون اساسی را که مقرر می دارد حیثیت،جان،مال،حقوق،مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند » را گویاترین اصل در حمایت از حریم خصوصی افراد دانست .البته بند نخست ماده 2 طرح حمایت از حریم خصوصی در تعریف حریم خصوصی مقرر داشته استحریم خصوصی قلمروی از زندگی هر شخص است که آن شخص عرفا یا با اعلان قبلی در چهارچوب قانون انتظار دارد تا دیگران بدون رضایت وی به آن وارد نشوند یا بر آن نگاه یا نظارت نکنند و یا به اطلاعات راجع به آن دسترسی نداشته  یا در آن،قلمرو وی را مورد تعرض قرار ندهند.جسم،البسه و اشیاء همراه فرد،اماکن خصوصی و منازل،محل های کار،اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی با دیگران حریم خصوصی محسوب می شونددر نظام کامن لا پرداخت خسارات تنها اختصاص به تجاوزات فیزیکی به جان و مال افراد تعلق داشت،این حقوق به تدریج گسترش یافته و در حال حاضر حق زندگی بر لذت بردن و حق بر تنها ماندن[6]  و حق آزادی را نیز در بر می گیرد.امروزه گرایش به سوی حمایت از ابعاد روحی و معنوی افراد در کنار حمایت از جسم و اموال مادی آنها،محدوده حقوق تحت کامن لا را توسعه بخشیده به گونه ای که اگرچه حسب اعلام روزنامه تایمز در تاریخ چهارم ژانویه 2002،دادگاه استیناف انگلستان مقرر داشته بود که «در کامن لا مسئولیت مدنی مربوط به نقض حریم خصوصی وجود ندارد»،اما حسب اظهار قاضی القضات سدلی «حقوق انگلستان امروزه حق انسان نسبت به حریم خصوصی را به رسمت می شناسد و در موقع مناسب از آن حمایت می کند.(رحمدل،191،1389) »در مجموع انسانی و اجتماعی بودن حریم خصوصی با عث تحول آن همگام با تحولات اجتماعی در چند قرن اخیر شده است.

در سراسر دنیا کارگران تابع نظارت هایی هستند که از سوی کارفرمایان آنها صورت می گیرد.محل کار،روند کار و مسائل مربوط به مستخدمان و کارگران خود به دلایل مختلفی همچون تامین امنیت اشخاص و اموال موجود در محل کار،رعایت مسائل بهداشتی و ایمنی در محل کار،کنترل کیفیت تولید یا ارائه خدمات مورد نظارت قرار می گیرد و اطلاعات شخصی مستخدمان و کارگران توسط کارفرمایان جمع آوری می شود.در سالهای اخیر در نتیجه تغییر مستمر ساختار و ماهیت محل کار ،انجام نظارت های پنهانی و نقض کننده حریم خصوصی مستخدمان و کارگران بسیار آسان شده است.اکنون نظارت بر کار،رفتار و ارتباطات مستخدمان و کارگران با توسل به ابزراهای تکنولوژیکی و با سهولت و سرعت زیاد امکان پذیر است.فناوری معاصر به اندازه ای قدرتمند شده است که می تواند تمامی ابعاد زندگی کارگران را تحت تاثیر قرار دهد.برای مثال برنامه های نرم افزاری می توانند تعداد ضربه هایی که یک کارمند بر کلید های رایانه می زند را ثبت کنند،تکیه کلام های تلفنی و مقصد مکالمات تلفنی نیز قابل شناسایی است،دوربین های کوچک و نشان های هوشمند تشخصی هویت می توانند رفتار،حرکات و حتی علایق و گرایش های فیزیکی و جسمانی کارگران را تحت نظارت قرار دهند.

4-5-1-مصادیق نقض حق

4-5-2-دخالت روانی(تست آزمایی توسط کارفرما)

برخی از کارفرمایان از آزمایش های روان شناختی یا صداقت برای احراز صلاحیت متقاضیان استخدام استفاده می کنند.این آزمایش ها نوعا متضمن پاسخ سریع به سوالاتی است که برای ارزیابی گرایش ها و علایق متقاضی استخدام طراحی شده است.برخی از دادگاه های آمریکا چنین آزمایش هایی را نقض حریم خصوصی کارگران دانسته اند و برخی دیگر این آزمایش ها را صرفا محدود کرده اند.(انصاری،220،1386)

 در حقوق فرانسه البته تشت آراء به چشم می خورد.شعبه جنایی دیوان عالی کشور در فرانسه ضبط اعمال و رفتار کارمندان به وسیله دوربین مخفی جاسازی شده در دریچه کولر توسط شاکی برای اثبات سرقت و خیانت در امانت کارمندان را نقض حریم خصوصی اشخاص ندانسته است چرا که این عمل شبیه به ضبط تصاویر راجع به خلوت و زندگی خصوصی افراد نیست و حتی به قربانی اجازه داده است تا بدون اطلاع و آگاهی متهم،گفتگوهای تلفنی توهین آمیز او را ضبط و به دادگاه ارائه کند،در حالی که شعبه دوم مدنی دیوان عالی کشور ضبط مکالمه تلفنی خصوصی دیگری را بدون اطلاع طرف مقابل عمل متقلبانه و دلیل اکتسابی را غیر قابل پذیرش دانسته است.(تدین،148،1388)

البته در محیط کار نمی توان قائل به حریم خصوصی برای فرد شبیه آنچه در منزل وجود دارد شد.اما در هر صورت ارزیابی شرایط متقاضی کار باید با حفظ اسرار و حریم خصوصی باشد.برای مثال کارفرمایی که از کارگر خود مسائلی را می داند نباید آن را در هیچ شرایطی مورد سوء استفاده قرار دهد.لازم  است توجه شود که ورود به حریم خصوصی کارگر تنها برای پیشگیری از وقوع جرم در محیط  کار بوده است و حفظ آن از وظایف کارفرماست.در مواردی حتی مسولیت مدنی و کیفری کارفرما برای اهمال در حفظ اسرار مطرح شده است.این امر شاید به مباشرت کارفرما نباشد ولی بر حسب مورد می توان وی  را مسئول دانست.

گاهی از اوقات اطلاعات در شرایطی افشاء می شوند که در آن نوعی تعهد نسبت به حفظ اسرار

وجود داشته باشد و این مسئله در جایی اتفاق می افتد که میان طرفین ماجرا رابطه ای وجود دارد که یک فرد معقول و منطقی را به این نتیجه می رساند که اطلاعات باید پنهان نگاه داشته شوند.چنین رابطه ای نباید از گذشته میان طرفین وجود داشته باشد بلکه اغلب تابع شرایط است.(کری،173،1386)

مستند جرم انگاری افشاء اسرار در نظام حقوقی ایران  ماده 648 قانون مجازات اسلامی است که مقرر می دارد:

«اطباء و جراحان و ماماها و دارو فروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند هر گاه در غیر از موارد قانونی اسرار مردم را افشاء کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.«این ماده ذکری از وکیل و اینکه در چه مرحله یا فرآیند زمانی و مکانی این عمل یعنی افشای اسرار خصوصی را انجام دهد اشاره ای نداشته است.بنابراین به نظر می رسد این تکلیف عام در همه موارد به واسطه سمت و شغل مقرر شده است.

چنانچه گذشت جرم انگاری افشاء اسرار در همه مشاغل تکلیف عامی است که بر عهده صاحبان مشاغل و حرف گذاشته شده است.این مسئله را می توان دنباله مورد قبل دانست.هنگامی که کارفرما در صدد تست آزمایی از کارگر بر می آید در مرحله اول چنانچه توضیح داده شد مسئول مراقبت از اسرار می باشد.در مرحله بعد تکلیف به حفظ اسرار دارد و نم توان وی را مبری از مسئولیت دانست.یعنی در صورتی که به صورت عمدی مبادرت به فاش کردن اسرار نماید بسته به مورد از نظر مدنی و کیفری مسئول خواهد بود.در مورد اول اهمال کاری وی سبب فاش شدن اسرار می شد اما در این مورد به قصد و عمد و همراه با سوء نیت مباردت به فاش کردن اسرار نموده است.

4-5-3-حفظ اسرار کارگر توسط کارفرما

کارفرما نیاز دارد تا درباره فعالیت کارگران خود در حین کار اطلاعاتی داشته باشد تا هم از مسئولیت های که بی احتیاطی و بی مبالاتی کارگران متوجه او می شود جلوگیری کند و هم کارگاهی سالم،کارآمد و مولد داشته باشد.به همین منظور کارفرمایان غالبا خود را مکلف می دانند و گاهی نیز قانون آنان را ملزم می سازد تحقیقاتی درباره برخی جنبه های زندگی شخصی و کاری کارگران خود انجام دهند.این تحقیقات که معمولا با حریم خصوصی کارکنان تعارض پیدا می کند در حوزه های زیر صورت می گیرد:

1-کشف حسن یا سوء سابقه

2-آزمایش اعتیاد به مواد مخدر یا الکل

3-رعایت یا نقض مقررات ایمنی

4-سرقت یا تخریب اموال کارگاه

5-نقض مقررات اخلاقی و قواعد حرفه ای کار

6-صلاحیت و شایستگی کارگران

برخی از این تحقیقات توسط کارفرما ممکن است پیش از استخدام کارگران صورت گیرد و برخ پس از استخدام.اما چنانچه کارفرما در انجام هر یک از تحقیقات مذکور کوتاهی کند ممکن است در قبال اقدامات کارکنان خود مسئول شناخته شود.از سوی دیگر وسواس کارفرما می تواند به نقض حریم خصوصی کارگران منجر شود.از این رو برخی معتقدند کارفرمایان باید قبل از جمع آوری اطلاعات مربوط به اعتبار و شهرت متقاضی استخدامی رضایت آنها را نسبت به انجام تحقیقات کسب کنند و از اطلاعات جمع آوری شده نیز صرفا برای مقاصد استخدامی استفاده نمایند.در واقع داده های مربوط به شهرت افراد در زمره داده های شخصی محسوب می شوند و استفاده از آن خارج از حیطه مقرر شده بدون دلیل است.[1] Universal Declaration of Human Rights,1948s

[3] International Covenant on Civil and Political Rights,(ICCPR),1966

[4] European Convention on Human Rights1950

 

[5] http://www.iranbar.info/article/civil/455-privacy-policy.html

[6] The right to be let alone 


ب- سوالات تحقیق

چرا اجرای قوانین و مقررات بین الملل،  نتوانسته به توقف یا کاهش موثر تخلفات در این حوزه منجر گردد؟

علت وجودی قوانین بین الملل در حقوق کار چیست؟

از چه ضمانت اجراهایی می توان در حقوق کار برای تضمین بهتر حقوق کارگر در حقوق بین الملل استفاده کرد؟


متن کامل در لینک زیر :

دانلود پایان نامه

تحولات حقوق بین الملل کار از ابتدا تاکنون-دانلود پایان نامه حقوق

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :بررسی رابطه عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایت مندی از زندگی زناشویی

مدل بهزیستی‏ روان شناختی ریف و همکارانش :

یکی از مهم ترین مدل هایی که بهزیستی‏ روان شناختی را مفهوم‏سازی و عملیاتی کرده، مدل‏ چندبعدی ریف و همکاران(۱۹۹۸) است. این مدل از طریق ادغام‏ نظریه‏های مختلف رشد فردی مانند نظریه خود شکوفایی مازلو و شخص کامل راجرز و عملکرد سازگارانه مانند نظریه سلامت روانی مثبت جاهودا شکل گرفته و گسترش یافته است. بهزیستی روان شناختی در مدل ریف و همکاران از شش مولفه تشکیل شده است(میکائیلی، ۱۳۸۸):

مولفه پذیرش خود به معنی داشتن نگرش مثبت‏ به خود و زندگی گذشته خویش است. اگر فرد در ارزشیابی، استعدادها، توانایی ها و فعالیت های خود در کل احساس رضایت و در رجوع به گذشته خود احساس خشنودی کند، کارکرد روانی مطلوبی خواهد داشت. همه انسان ها تلاش می‏کنند علی‏رغم‏ محدودیت هایی که در خود سراغ دارند، نگرش مثبتی‏ نسبت به خویشتن داشته باشند، این نگرش پذیرش‏ خود است.

مولفه خودمختاری‏ به احساس استقلال، خودکفایی و آزادی از هنجارها اطلاق می‏شود. فردی‏ که بتواند براساس افکار، احساسات و باورهای‏ شخصی خود تصمیم بگیرد، دارای ویژگی‏ خودمختاری است. در حقیقت توانایی فرد برای‏ مقابله با فشارهای اجتماعی به این مولفه مربوط می‏شود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 • آیا بین عشق و رضایت از زندگی زناشویی رابطه وجود دارد ؟
 • آیا بین بهزیستی روان شناختی و رضایت از زندگی زناشویی رابطه وجود دارد ؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایت مندی از زندگی زناشویی

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :بررسی رابطه عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایت مندی از زندگی زناشویی

نظریه خودشکوفایی مازلو :

خودشکوفایی نیاز غریزی انسان‌ برای استفاده حداکثر از همه قابلیت‌ها و استعدادهایش، تلاش برای شکوفا کردن همه پتانسیل‌ها و تبدیل شدن به بهترین چیزی که امکان بودنش را دارد است. به اعتقاد مازلو مرحله نهایی تکامل روان شناسی یک فرد وقتی رخ می‌دهد که او از لحاظ برآورده شدن نیازهای پایه‌اش (طبقه‌های یک تا چهار) احساس امنیت و آرامش کند. در چنین وضعیتی، او تمرکز خود را بر شکوفا کردن استعدادهای نهفته‌اش برای تبدیل شدن به یک انسان موثر، خلاق، پخته و دارای بینش خواهد گذاشت. مازلو متوجه شده بود افراد خودشکوفا که از لحاظ توسعه روانی کامل‌ترین هستند در بسیاری از زمینه‌ها دارای خصوصیات شخصیتی مشترک هستند. این افراد: واقعیت‌ها و حقایق جهان (و خودشان) را می‌پذیرند (به جای انکار یا فرار از آن ها). درک شفاف و واضح‌تری از واقعیت‌ها دارند و راحت‌تر با آن ها کنار می‌آیند. آن ها تجربه‌ها، اشخاص یا اشیاء را بهتر ارزیابی می‌کنند و به خوبی می‌توانند پدیده‌های تقلبی، مزورانه یا فریبا را تشخیص دهند. در افکار و رفتارهایشان راحت و سبک‌بال هستند و فی‌البداهه تصمیم می‌گیرند یا می‌اندیشند. چندان دنباله‌رو قواعد مرسوم نیستند ولی آن ها را نادیده نیز نمی‌گیرند. ممکن است بر اساس رسم و قاعده یا عرف عمل کنند، اما هرگز اجازه نمی‌دهند عرف یا رسومات مانع از دسترسی آن ها از چیزی که مهم یا اساسی تلقی می‌کنند شود. آن ها به هیچ‌عنوان از بیرون تشویق نمی‌شوند و انگیزه‌ها و نیروی محرکه آن ها کاملا درونی است. به شدت خلاق و دارای تخیل قوی هستند. این خلاقیت لزوما تخصصی یا ویژه نیست بلکه خلاقیتی است که معمولا در همه افراد وجود دارد ولی در اثر قید و بندهای فرهنگی و عرفی خفه شده است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 • آیا بین عشق و رضایت از زندگی زناشویی رابطه وجود دارد ؟
 • آیا بین بهزیستی روان شناختی و رضایت از زندگی زناشویی رابطه وجود دارد ؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایت مندی از زندگی زناشویی

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :بررسی رابطه عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایت مندی از زندگی زناشویی

۲-۱-۳- عشق :

اگر چه تعریف دقیق کلمه «عشق» کار بسیار سختی است و مستلزم بحث‌های طولانی و دقیق است، اما جنبه‌های گوناگون آن را می توان از طریق بررسی چیزهایی که «عشق» یا «عاشقانه» نیستند تشریح کرد. عشق به عنوان یک احساس مثبت (و شکل بسیار قوی «دوست داشتن») معمولا درنقطه مقابل تنفر (یا بی احساسی محض) قرار می گیرد و در صورتی که درآن عامل میل جنسی کم رنگ باشد و یک شکل خالص و محض رابطه رمانتیک را متضمن باشد، با کلمه شهوت قابل قیاس است؛ عشق در صورتی که یک رابطه بین فرد ودیگر افراد را توصیف کند که درآن زمزمه‌های رمانتیک زیادی وجود دارد در مقابل دوستی و رفاقت قرار می گیرد ؛ با وجود آن که در برخی از تعاریف «عشق» بر وجود رابطه دوستانه بین دو نفر در بافت‌های خاص تاکید دارد(عابدین زاده و تقی نیا، ۱۳۷۷).

«عشق» در معنای عام خود بیشتر به وجود رابطه دوستانه بین دونفر دلالت دارد. عشق معمولا نوعی توجه واهمیت دادن به یک شخص یا شی است که حتی گاهی این عشق محدود به خود نمی شود (مفهوم خودشیفتگی) با این وجود در مورد مفهوم عشق نظرات متفاوتی وجود دارد. عده‌ای وجود عشق را نفی می کنند. عده‌ای هم آن را یک مفهوم انتزاعی جدید می‌دانند و تاریخ «ورود» این واژه به زبان انسان ها و در واقع اختراع آن را طی قرون وسطی یا اندکی پس از آن می‌دانند که این نظر با گنجینه باستانی موجود در زمینه عشق و شاعری در تضاد است. عده دیگری هم می‌گویند که عشق وجود دارد و یک مفهوم انتزاعی هم نیست، اما نمی توان آن را تعریف کرد و در واقع کمیتی معنوی و متافیزیک است. برخی از روان شناسان اعتقاد دارند که عشق عمل به عاریه سپردن «مرزهای خودی» یا «حب نفس » به دیگران است. عده‌ای هم سعی دارند عشق را از طریق جلوه‌های آن در زندگی امروزی تعریف نمایند(نوری و همکاران، ۱۳۸۵).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 • آیا بین عشق و رضایت از زندگی زناشویی رابطه وجود دارد ؟
 • آیا بین بهزیستی روان شناختی و رضایت از زندگی زناشویی رابطه وجود دارد ؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایت مندی از زندگی زناشویی

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :بررسی رابطه عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایت مندی از زندگی زناشویی

۲-۱-۳-۱- تقسیم بندی انواع عشق :

     اروس[۱]: عشق شهوانی – عـشق بـه زیبایی – فاقد منطق – عشق فیزیکی که به واسطه جذابیت و کشش های جسمانی و یا ابراز آن به طور فیزیکی نمایان می گردد -همان عشق در نگاه اول – با شدت آغاز شده و به سرعت فروکش می کند.

لودوس[۲]: عـشق تـفننی – ایـن عشـق بـیـشتـر مـتعلق به دوران نوجوانی می باشد – عشق های رمانتیک زودگذر – لودوس ابراز ظاهری عشق می باشد – کـثرت گرا نسبت به شریک عشقی – به اصطلاح فرد را تا لب چشمه برده و تشنه بازمی گرداند -رابطه دراز مدت بعید به نظر می رسد.

فیلو[۳]: عشق بـرادرانـه – عـشـقـی کـه مبتنی بر پیوند مشترک می باشد -عـشقی کـه بـر پـایـه وحـدت و هـمـکاری بـوده و هـدف آن دسـت یـابی بـه منافع مشترک می باشد.

استورگ[۴]: عشق دوستانه – وابسته به احترام و نگرانی نسبت به منافع مـتقابل – در این عشق همنشینی و همدمی بیشتر نمایان می باشـد – صـمـیـمـانـه و متعهد- رابطه دراز مدت است – پایدار و بادوام – فقدان شهوت.

پراگما[۵]: عشق منطقی – این مختص افرادی است که نگران این موضوع می باشند که آیا فرد مقابلشان در آینده پدر یا مادر خوبی برای فرزندان شان خواهند شد؟ عشقی که مبتنی بر منافع و دورنمای مشترک می باشـد – پای بند بـه اصـول مـنـطـق و خردگرا می باشد – همبستگی برای اهداف و منافع مشترک.

[۱] Eros

[۲] Ludus

[۳] Philo

[۴] Storge

[۵] Pragma

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 • آیا بین عشق و رضایت از زندگی زناشویی رابطه وجود دارد ؟
 • آیا بین بهزیستی روان شناختی و رضایت از زندگی زناشویی رابطه وجود دارد ؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایت مندی از زندگی زناشویی

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :بررسی رابطه عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایت مندی از زندگی زناشویی

– نظریه های عشق :

عشق از جمله پدیده هایی است که بسیار با تمایلات روحی وروانی انسان آمیخته است و انسان هرچه را که نتوانسته، در روابط عشق گونه جا داده است. در جامعه شناسی، عشق نیز چون سایر پدیده های اجتماعی به صورت علمی مورد شناسایی وکنکاش قرار می گیرد و نگاه رویاگونه بشری از آن زدوده می شود. در واقع “عشق” در جامعه شناسی آن ارتباط اجتماعی است که در همان حال که چهره وقیافه ی دیگری، شور و هیجان برمی انگیزد، عقل به همگونی شخصیت ها، مهر تایید زند و ضرورت التزام فراهم سازی شرایط مطلوب برای رشد طرفین، در آن ارتباط احساسی جریان یابد( نویدنیا، ۱۳۸۱ ).

عشق از دیدگاه اریک فروم :

عشق از دیدگاه اریک فروم این روان شناس وجامعه شناس بزرگ آلمانی جایگاه بسیار والایی دارد . او عشق را نیروی فعال بشری می داند . نیرویی که موانع بین انسان ها را می شکند و آن ها را به هم پیوند می دهد و باعث چیرگی انسان بر احساس جدایی و انزوا می شود و در عین حال به او این امکان را می دهد که خودش وهم سازی شخصیتش را حفظ کند . عاشق ومعشوق یکی می شوند ودر عین حال از هم جدا می مانند . در دید گاه او عشق چهار صفت اساسی دارد :

 • دلسوزی : ( رغبت جدی به زندگی وپرورش آن چه بدان مهر می ورزیم ).
 • احساس مسؤولیت: ( پاسخ آدمی به احتیاجات انسان، دیگر خواه بیان شده باشد یا بیان نشده باشد در واقع یعنی توانایی وآمادگی برای پاسخ گفتن ).
 • احترام: ( توانایی درک طرف مقابل آن چنان که هست و علاقه به این که دیگری آن طور که هست رشد کرده و شکوفا شود ).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 • آیا بین عشق و رضایت از زندگی زناشویی رابطه وجود دارد ؟
 • آیا بین بهزیستی روان شناختی و رضایت از زندگی زناشویی رابطه وجود دارد ؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایت مندی از زندگی زناشویی

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید