سایت تخصصی پایان نامه های دانشگاهی

سایت تخصصی بررسی پایان نامه های دانشگاهی

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

پایان نامه جلوگیری از اعمال فشار بر شهود ومطلعین و سایر اشخاص

 • قرار بازداشت موقت اجباری:

در بعضی از موارد صدور قرار بازداشت موقت، توسط مقنن کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری الزامی در نظر گرفته شده است که در این موارد، قاضی رسیدگی کننده در مرحله تحقیقات مقدماتی (به طور خاص بازپرس) مکلف به صدور قرار بازداشت موقت است.

به عنوان نمونه مواد قانون که صدور قرار بازداشت موقت را الزامی دانسته عبارتند از:

 • ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸٫
 • بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب ۱۳۴۴٫
 • بند ج تبصره ماده ۱۷۳ قانون مجازات عمومی، جرح یا قتل به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر.
 • تبصره ۴ ماده ۳ قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری.
 • تبصره ۳ ماده ۱۸ مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴٫
 • ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی – تصرف عدواتی.
 • ماده ۴۳۵ قانون تجارت.
 • تبصره ۲ اصول حاکم بر قرار بازداشت موقت از دیدگاه اسناد و کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای.

اصولاً دو نوع رویکرد در نظام های حقوقی وجود دارد: اولین رویکرد به سمت و سوی استفاده حداکثری از صدور قرار بازداشت موقت متمایل بوده، رویکرد دوم نیز استفاده حداقلی از بازداشت موقت را مورد توجه قرار داده است. در ادامه مباحث به صورت کلی و مفصل به بازداشت موقت اجباری و اختیاری پرداخته خواهد شد.

۳)- بازداشت موقت قانونی و غیرقانونی:

آزادی شخص پایه و شالوده حقوق و آزادیهاست، بازداشت و توقیف به عنوان موضوع بحث ما نوعی سلب آزادی تن فرد یا تعرض بدین آزادی است.

علی رغم احترام به آزادی افراد و حمایت از آن این آزادی بی حد و حصر نیست، بلکه حد و مرز معقول و منطقی دارد که این حد و مرز را قانون تعیین می کند و نه سلیقه افراد و جماعات.

ابتدا به بازداشت موقت قانونی می پردازیم:

با توجه به آن چه گفته شد، فرد انسانی همه جا و همه وقت از آزادی تن برخوردار است مگر در مواردی که قانون سلب آزادی، توقیف یا بازداشت، حبس و جلب پیش بینی شده که ذیلاً به آن اشاره می کنیم.

آقای دکتر ابراهیم پاد در این باره می نویسد: «مقصود از توقیف قانونی در این معنا عمل مادی دستگیر کردن شخص و جلوگیری از ادامه طریق و بالجمله محروم ساختن او از اختیار رفتن و آمدن است در مدت نسبتاً کوتاهی که معمولاً از ۲۴ ساعت تجاوز نمی کند.»[۱]

حال به چند مورد بازداشت موقت قانونی اشاره می کنیم: متهم به قتل، قاتل به مدت شش روز حبس می شود، در صورتی که اولیاء بینه ای نیاوردند پس از سپری شدن این مدت آزاد می شود.[۲]

بازداشت شاهد دروغگو:

سیره قضاوت امام علی (ع) آن بود که اگر شاهد دروغگوی دستگیر می شد، چنان چه غریب بود او را به محلش برده و اگر بازاری بود، به بازارش برده و در آنجا می گرداندند، سپس او را یک روز حبس و بعد آزاد می کردند.[۳]

در حقوق ایران، اصل قانونی بودن بازداشت ایجاب می کند که بازداشت موقت بر اساس مجوز قانونی اقدام شود.

توقیف و بازداشت قانونی به چند طریق صورت می گیرد:

 • به هنگام وقوع جرم مشهود، بدون آن که قرار توقیف صادر شده باشد.
 • به موجب صدور دستور و قرار بازداشت از سوی قاضی تحقیق، و یا وقتی که قرار کفیل یا وثیقه صادر شده، و متهم نتواند، کفیل معرفی یا توثیق وثیقه بنماید.
 • به موجب برگ جلب و پس از تبلیغ آن.
 • به موجب قرار توقیف صادره از سوی دادگاه.

   متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

  برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

  متن کامل پایان نامه

  متن کامل

پایان نامه بررسی اثر برقگیرهای اکسید فلز در محدودسازی رفتار فررورزونانسی آشوبگونه ترانسفورماتورهای ولتاژ با در نظر گرفتن مدل تلفات هسته غیرخطی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – قدرت

عنوان:

بررسی اثر برقگیرهای اکسید فلز در محدودسازی رفتار فررورزونانسی آشوبگونه ترانسفورماتورهای ولتاژ با در نظر گرفتن مدل تلفات هسته غیرخطی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

تشدید در سیستم قدرت از پدیده هایی به شمار می رود که باعث ایجاد اضافه ولتاژها و جریان های هارمونیکی با دامنه بالا در سیستم قدرت می گردد حضور منابع تولید هارمونیک در سیستم قدرت و تولید هارمونیک در سیستم موجبات ایجاد تشدید را در شبکه های توزیع و انتقال فراهم می آورد یکی از شرایط ایجاد هارمونیک در شبکه قدرت رفتار آشوبگونه در تجهیزات می باشد که باعث ایجاد یک طیف پیوسته از هارمونیک ها در شبکه می گردد حضور ترم های زوج و فرد هارمونیکی در رفتار آشوبگونه تجهیزات شرایط را برای ایجاد تشدید بهتر فراهم می آورد. لذا در این تحقیق در فصل اول بیان تئوری آشوب در سیستم های غیرخطی می باشد در این فصل در ابتدا به تعریف آشوب و دینامیک های غیرخطی پرداخته شده و در ادامه به بیان منطق های مختلفی که حاکم بر رفتار آشوبی سیستم های غیرخطی می باشند و همچنین معیارهای شناخت این گونه رفتارها در سیستم غیرخطی پرداخته شده است و در پایان این فصل نمونه هایی از سیستم های دینامیکی غیرخطی پیوسته و گسسته برای نشان دادن این رفتارها شبیه سازی گردیده است. در فصل دوم به بیان رفتار آشوبگونه در مبدل های الکترونیک قدرت پرداخته شده است که در ابتدا روش های مدلسازی این مبدل ها برای تحلیل رفتار آنها بیان گردیده شده و در ادامه ایجاد رفتار آشوبی در چند نمونه از مبدل های DC-DC و DC-AC و ایجاد رزونانس ناشی از مودها آشوبگونه این مبدل ها در یک سیستم نمونه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در فصل سوم نمونه هایی از رفتارهای آشوبگونه در سیستم های نمونه قدرت مورد بررسی قرار داده شده و برای نمونه چند مورد شبیه سازی شد این فصل با شبیه سازی های رفتارهای آشوبی در مدارات فرورزونانسی آغاز می گردد و در ادامه معادلات دینامیکی ماشین های سنکرون در اتصال با یکدیگر و معادلات دینامیکی سیستم کنترل ولتاژ ماشین سنکرون وصل به باس بی نهایت و یک نمونه از سیستم هایی که در آنها پدیده فروپاشی ولتاژ اتفاق می افتد مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته شده اند و رفتار آشوبگونه این سیستم ها شبیه سازی گردیده است و در فصل چهارم بروز فرورزنانس در ترانسفورماتور به عنوان یکی از المان های قدرت و نحوه به وجود آمدن آشوب در این المان مورد بررسی قرار گرفتیم و المان های ترانس را به صورت های مختلف اعم از هسته خطی و غیرخطی شبیه سازی نمودیم و در فصل پنجم اثر برقگیر اکسید فلز را با در نظر گرفتن تلف هسته خطی و تلف هسته غیرخطی مورد بررسی قرار گرفته و شبیه سازی شد. و در پایان نمودارهای به دست آمده نشان داده شد و مقایسه آن دیده می شود در پایان این فصل رویه های کنترل رفتار آشوبی در این مبدل ها بیان شده و یکی از این روش ها برای مبدل های شبیه سازی شده به کار رفته است و نشان داده شده که به خوبی رفتار آشوبی و در نتیجه ایجاد هارمونیک ها در بردارنده مودها رزونانسی آشوبگونه را از بین می برد.

فصل اول

مقدمه ای بر تئوری آشوب

1-1) مقدمه

آشوب (با تلفظ انگلیسی کیاس با کاف مکسور) در لغت به معنی هرج و مرج، درهم ریختگی، شلوغی، آشفتگی و بی نظمی آمده است. در مباحث فلسفی نیز به وضعیتی که در آن تصادف حکم فرماست، اطلاق می شود. در تئوری آشوب به وجود نظم در بی نظمی اطلاق می شود و عمدتا از شناخت رموز و قوانین موجود در طبیعت و خلقت نشات گرفته است. این الگوها در طول تاریخ و زمان دچار بی نظمی گردیده اند که در ذرات خود الگوی خاصی را دنبال می کنند. حضور قاعده های مستتر در رفتار این الگوها آنها را از اغتشاشات تصادفی متمایز می کند. برای لمس پدیده می توان دود سیگار و یا نحوه جوش آمدن آب را مثال زد که در ابتدای امر منظم و در ادامه دچار تلاطمات و بی نظمی می شوند.

2-1) تعریف آشوب

لذا این پدیده به این صورت باز تعریف می شود که آشوب عبارت است از:

بی نظمی در یک سیستم پویای منظم به طوری که در کوتاه مدت، رفتاری قابل پیش بینی دارد اما در بلندمدت، رفتار آن غیرقابل پیش بینی می باشد. همین غیر قابل پیش بینی بودن این سیستم ها ما را متوجه حساسیت آنها به شرایط اولیه می نماید. به هر روی رفتار آشوب گونه یک رفتار تصادفی نیست اما برای ناظر خارجی قابلیت تشخیص آن از رفتار تصادف گونه بدون اطلاع به سادگی امکان پذیر نمی باشد. از آنجا که مقدار لحظه ای سیگنال به دقت محاسبات بستگی دارد حتی در صورت شناخت مولد سیگنال باز هم عدم قطعیت در تعیین رفتار سیگنال خواهیم داشت. اینکه گفته می شود رفتار آشوب گونه رفتاری معین و قطعی اما با تظاهرات تصادفی است. به این معنی است که مولد سیگنال آشوب گونه مبتنی بر قوانین قطعی و معادلات معین می باشد اما اندازه گیری و محاسبه و مدلسازی دارای تقریب و خطا می باشد نمونه هایی از سیستم هایی که در آنها آشوب حضور دارند عبارتند از:

سوسو زدن یک لامپ نئون، نقطه بروز و شدت زلزله، مسیر حرکت سیال در یک لوله، رشد جمعیت جانداران شکل صاعقه و… را می توان نام برد. به هرحال تحقیق و مطالعه در حوزه دینامیک های آشوبی دسترسی به نتایج مفید و موثر را در پی خواهد داشت که چند مورد آن به شرح زیر خواهد بود:

– امکان توضیح و کشف علل بسیاری از حوادث طبیعی

– توانایی پیش بینی بسیاری از حوادث غیر مترقبه

– تصحیح رفتار و عملکرد برخی از سیستم ها در جهت مطلوب

– شناخت روندهای منتهی به آشوب و جلوگیری از وقوع آن و یا کنترل

– ایجاد آشوب در محدوده ای مشخص و تحت شرایط کنترل شده برای رسیدن به نتایج مطلوب

– تصحیح الگوریتم ها و منطق های اندازه گیری، محاسباتی، اجرایی و عملیاتی

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

سمینار بررسی روش های فشرده سازی صوت (CELP) و کاربرد آن در موبایل

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – الکترونیک

عنوان:

بررسی روش های فشرده سازی صوت (CELP) و کاربرد آن در موبایل

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف اصلی فرایند کد کردن سیگنال های صحبت، افزایش کیفیت سیگنال دریافتی برای یک نرخ بیت مشخص و یا حداقل سازی نرخ بیت در ازای یک کیفیت دریافتی معین می باشد. نرخ بیت مناسب در صحبت که باید ارسال و یا ذخیره گردد به هزینه انتقال، هزینه فشرده سازی سیگنال صحبت دیجیتال و کیفیت صحبت مورد نیاز بستگی دارد. تاکنون روش های گوناگونی در زمینه فشرده سازی صوت مطرح شده است. در برخی از روش های مذکور مانند LD-CELP تاخیر کم حائز اهمیت است. از طرف دیگر گاهی کیفیت بالاتر اولویت بیشتری در مقایسه با تاخیر کم دارد. به طور کلی در سیستم هایی که به شبکه تلفن متصل می شوند، صحبت کدشده باید دارای کیفیت بالایی باشد و با استانداردهای ITU مطابقت داشته باشد. اما در سیستم های محدود مانند شبکه های تجاری خصوصی و یا سیستم های نظامی نرخ بیت پایین تر نسبت به کیفیت بالاتر از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد. تقریبا در همه کدکننده های صحبت، سیگنال بازسازی شده با سیگنال اصلی تفاوت دارد. در این سمینار پس از بررسی روند تولید صحبت و معرفی اجمالی تعدادی کدکننده و مقایسه آنها، تکنیک هایی به منظور بهبود کیفیت در زمینه کدکننده های مطرح شده با توجه به مقالات موجود ارائه خواهد شد. مانند افزایش سایز فریم در کدکننده CELP از ده نمونه به بیست نمونه، همچنین کاهش مرتبه فیلتر ترکیب از 50 به 15 که منجر به کاهش دو سومی حجم محاسبات می گردد. بعلاوه با استفاده از داده های مانده سیگنال و اعمال آنالیز PCA برروی آنها کتاب کد جدیدی ایجاد می شود. با جایگزین کردن کتاب کد جدید با کتاب کد تصادفی، مشکل موجود در سیگنال های آواز که بیشتر متشکل از بخش های صدادار هستند حل می گردد. علاوه بر این مدل پیشگویی خطی، اصلاحاتی در زمینه تخمین ضرایب LPC، استفاده از پیشگویی خطی پیچشی و مقایسه این روش با روش های قدیمی تر مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه کار، ضمن مطالعه کدکننده های CS-ACELP و ACELP و CELP، تکنیک هایی برای بهینه سازی جستجوی کتاب کد در یک کدکننده ACELP بررسی می شود که ضمن پیچیدگی 40 درصدی 0/25 دسیبل بهبود در سیگنال به نویز را در پی خواهد داشت. شایان ذکر است، در این سمینار به معرفی اجمالی سیستم GSM و کدکننده VSELP نیز پرداخته شده است.

مقدمه:

امروزه در عصر ارتباطات و استفاده از شبکه های تلفنی، موبایل، اینترنت و با توجه به محدودیت پهنای باند در شبکه های مخابراتی، فشرده سازی صوت امری اجتناب ناپذیر است. در دهه های اخیر روش های متفاوتی در زمینه فشرده سازی صوت مطرح شده است. مناسب ترین و پرکاربردترین آنها کدکننده های آنالیز با سنتز می باشند که توسط Atal & Remde در سال 1982 معرفی شد. در سال 1985 توسط Schroeder & Atal کدکننده صحبت با نرخ بیت زیر 16kb/s با روش CELP معرفی شد و چندین استاندارد مهم براساس این روش تعریف شد. در سال 1998، CCITT کار روی برنامه ای برای استانداردسازی کد کننده ای با تاخیر کم و کیفیت بالا در مقابل خطای کانال را آغاز نمود و بالاخر در سال 1992 توسط Chen etal کدکننده تحت عنوان LD-CELP معرفی شد و به صورت استاندارد G.728 درآمد. در سال 1994 نسخه ممیز ثابت آن نیز ارائه گردید. در این سمینار به طور عمده به بررسی خانواده های CELP پرداخته شده است. در فصل اول روند تولید صحبت و برخی روش های فشرده سازی و بررسی اجمالی آنها پرداخته شده است. سپس در فصل دوم به طرح مدلی برای پیشگویی خطی و تخمین پارامترهای LPC با استفاده از پیشگویی خطی پیچشی پرداخته شده است. در فصل سوم، ضمن شرح کدکننده های CELP، اصلاحاتی برای بهبود SNR خروجی دیکدر، شامل تغییر سایز بردار تحریک از 5 نمونه به 10 نمونه، استفاده از جستجوی درختی، همچنین ایجاد کتاب کد جدید با استفاده از آنالیز PCA پیشنهاد شده است. در فصل چهارم به بررسی کدکننده CS-ACELP، ACELP، VSELP پرداخته شده و یک سری تکنیک های بهینه سازی جستجوی کتاب کد در ارتباط با کدکننده ACELP در ادامه آمده است که علاوه بر پیچیدگی 40 درصدی منجر به بهبود 0/25 دسیبل در SNR خروجی دیکدر می گردد. در فصل پنجم به بررسی کدکننده LD-CELP پرداخته شده می شود. در فصل ششم بررسی اجمالی فرایند کد کردن صحبت در سیستم GSM ارائه می شود. نتیجه گیری و پیشنهادات نیز در فصل هفتم آورده شده است.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید.

سمینار بررسی کاربرد شبکه های عصبی در سیستم کنترل پرواز

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – کنترل

عنوان:

بررسی کاربرد شبکه های عصبی در سیستم کنترل پرواز

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

در این سمینار، در ابتدا درباره شبکه عصبی، تاریخچه، مزایا و کاربردهای آن مختصری توضیح داده می شود. در این بخش به بحث در مورد چگونگی به وجود آمدن ایده شبکه های عصبی و نحوه رشد این ایده را مورد بررسی قرار می دهیم. سپس مزیت های شبکه های عصبی از جمله، قابلیت آموزش پردازش موازی، قابلیت تعمیم و… را توضیح می دهیم. سپس کاربردهای روزافزون شبکه عصبی در زندگی روزمره را مورد توجه قرار می دهیم. در ادامه به بررسی مفصل چند کاربرد از شبکه های عصبی در سیستم کنترل پرواز، نحوه استفاده، لزوم استفاده و نتایج آن می پردازیم. در این بخش ابتدا دلایل استفاده از شبکه های عصبی را در آن مسئله به خصوص متذکر می شویم. سپس مبانی محاسباتی و نحوه آموزش شبکه عصبی را در هر کاربرد توضیح می دهیم. و در آخر به بحث در مورد نتایج به دست آمده می پردازیم.

مقدمه:

شبکه های عصبی به عنوان یکی از مولفه های هوش محاسباتی از خواص مهمی برخوردار می باشد که آن را در علوم و مسائل هندسی حائز اهمیت می نماید. در این بین خصوصیات، توانایی تقریب زنی توابع، ساختار موازی، قدرت یادگیری و تعمیم از اهمیت خواصی برخوردار می باشد. در این میان خاصیت تقریب زنی توابع و یادگیری بر خط بیشترین استفاده را در سیستم کنترل دارد. سیستم کنترل پرواز به علت اینکه دارای نامعینی می باشد، در نتیجه استفاده از خاصیت تقریب زنی توابع شبکه های عصبی را جهت به دست آوردن قانون کنترل، بسیار مفید است. همچنین شبکه عصبی با توجه به توانایی یادگیری بر خط قادر است خود را با تغییرات دینامیکی هواپیما تطبیق دهد. تخمین دقیق میزان غیرخطی بودن سیستم، امروزه که هواپیماهای جنگنده کارایی بالائی در شرایط سخت و مانورهای پیچیده از خود نشان می دهند، مشکل اصلی می باشد. پدیدار شدن الگو شبکه های عصبی به عنوان یک ابزار قدرتمند برای طراحی های پیچیده باعث گردید تا استفاده از شبکه های عصبی برای شناسایی و کنترل دینامیک سیستم ها با غیرخطی های ناشناخته که سیستم های کنترل پرواز و مدل دینامیکی هواپیما از این نوع می باشند، مورد توجه قرار گیرد. با توجه به آنچه که گفته شد، لزوم استفاده از شبکه های عصبی در سیستم کنترل پرواز کاملا حس می شود.

فصل اول: کلیات

1-1) هدف

سیستم های واقعی عموماً غیرخطی می باشند و دارای دینامیک بسیار پیچیده ای می باشند، که همین پیچیدگی ساختار کنترلی بسیار گسترده ای را می طلبد. معمولاً پیاده سازی آن بسیار مشکل می باشد. یکی از روشها برای پیاده سازی و کنترل سیستم های غیرخطی استفاده از شبکه های عصبی می باشد. زیرا این شبکه ها با توجه به توانایی بالا در تقریب زنی می توانند مدل های مناسبی با دقت بالا برای سیستم های غیرخطی باشند. دینامیک هواپیما غیرخطی و بسیار پیچیده می باشد. همچنین سیستم هواپیما بخصوص هواپیماهای جنگنده که باید در شرایط سخت مانورهایی با دقت بالا انجام دهند، نیازمند آن هستند که در هنگام مدلسازی، مدلی با دقت بالا جایگزین این سیستم گردد. معمولاً شبکه عصبی برای این منظور انتخاب می شوند. کنترل کننده های کلاسیک فقط در نقطه کار جواب مناسبی به ما می دهند. ولی سیستم هواپیما نیازمند کنترل کننده منعطف تری در مقابل نقطه های کار مختلف می باشد. شبکه عصبی به خاطر اینکه به صورت بر خط و با تغییر وزن ها آموزش می بیند، می تواند برای این هدف مناسبتر باشد. هدف از ارائه این سمینار آشنایی با نحوه استفاده از شبکه های عصبی در سیستم کنترل پرواز با بررسی چند کاربرد در این زمینه می باشد.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید.

سمینار بررسی و نظارت همه جانبه کیفیت توان در شبکه های قدرت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – قدرت

عنوان:

بررسی و نظارت همه جانبه کیفیت توان در شبکه های قدرت

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در این سمینار هدف عمده، بررسی همه جانبه کیفیت توان در شبکه های قدرت می باشد. پس از کسب آگاهی در مورد کیفیت توان و هارمونیک ها، نظارت و شناسایی منابع اختلال زا مطرح می گردد. در ابتدا مسائل کیفیت توان و کلیه پدیده هایی که در حوزه کیفیت توان قرار می گیرد، بحث و بررسی شده است. پدیده های مختلفی که در شبکه رخ می دهد با توجه به دامنه، زمان و نوع پدیده، تقسیم بندی شده است و همگی مورد مطالعه قرار گرفته است. منابع هارمونیک زا به صورت کلی معرفی شده است و منابع عمده اختلال زا در شبکه در عصر کنونی مطرح شده است. با توجه به توضیحات، ادوات الکترونیک قدرت امروزه جزو منابع عمده هارمونیک در شبکه می باشند و انواع این ادوات و هارمونیک های تولیدی به صورت کامل توضیح داده شده است. مسئله بعدی میان هارمونیک ها می باشد که از جنبه های مختلفی همچون نحوه تولید، منابع و روش تشخیص مورد بررسی قرار گرفته است. اثراتی که منابع هارمونیک زا بر روی شبکه برق می گذارد مطرح شده است و اثرات هارمونیک بر روی تجهیزات برقی همچون ترانس، ماشین و غیره به صورت جداگانه بررسی شده است و سپس روشهای کنترلی جهت حفاظت تجهیزات حساس در برابر هارمونیک ها مطرح شده است. در یک نگاه کلی می توان گفت که در این سمینار تمامی مسائل مربوط به کیفیت توان و هارمونیک مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل آخر یک روش جهت مانیتورینگ شبکه برق و کیفیت توان در شبکه ارائه شده است. در این روش با تعداد اندازه گیر کم می توان بر تمامی باس های شبکه به صورت کامل دسترسی داشت که این روش بر پایه یک الگوریتم پیشنهادی می باشد و از نوع محاسباتی می باشد. مزیت این روش در این است که اطلاعات کاملا دقیقی در مورد تمامی باس ها می دهد. روش ارتباطی GPRS جهت تبادل اطلاعات مابین اندازه گیرها در این سمینار پیشنهاد و بررسی شده است.

مقدمه

در یک سیستم قدرت از دیدگاه کیفیت توان، هدف اصلی، تحویل برق سالم به مشترکین برق می باشد. به عبارت دیگر، شرکت های توزیع تلاش می کنند که برق را با کیفیت بالا در اختیار مشترکان قرار دهد. در سالیان گذشته کیفیت برق در مسائلی همچون قطعی برق، افت ولتاژ و غیره خلاصه می شد و شرکت های برقی نیز موظف بودند تا با بهبود خط انتقال و توزیع خود کیفیت برق را بالا ببرند اما امروزه مسائل دیگری همچون هارمونیک، اعوجاج شکل موج و غیره وجود دارد که عمدتا ناشی از مشترکان صنعتی که از ادوات الکترونیک قدرت استفاده می کنند می باشد. به بیان دیگر، بعضی از مشترکین صنعتی که متصل به شبکه می باشند تزریق هارمونیک به شبکه دارند و این امر باعث ایجاد اختلال در ولتاژ شبکه برق می گردد و دیگر مشترکین برق نیز برق ناسالمی دریافت می نمایند. به همین خاطر باید این مشترکین شناسایی گردند و همچنین نوع اختلالی که به شبکه وارد می نمایند مشخص گردد تا نسبت به بهبود آن اقدام شود. در این میان چندین موضوع برای بررسی مطرح می گردد اول اینکه باید انواع پدیده ها و اختلالاتی که در شبکه رخ می دهد شناسایی و طبقه بندی شود و منابع این اختلالات در شبکه نیز مورد بررسی قرار گیرد. پس از آگاهی در مورد منابع هارمونیک، مسئله بعدی نحوه شناسایی و نظارت بر شبکه برق می باشد. برای کنترل اختلالات در شبکه باید مانیتورینگ مناسبی بر شبکه وجود داشته باشد. بعد از شناسایی مکان منابع هارمونیک زا و نوع اختلال ایجاد شده می توان نسبت به بهبود آن با توجه به روش هایی که در این سمینار توضیح داده شده است، اقدام نمود. همه مسائلی که در بالا توضیح داده شد در این سمینار مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه هارمونیک یکی از مسائل عمده کیفیت توان می باشد در این سمینار منابع هارمونیک زا به صورت کامل طبقه بندی و توضیح داده شده است و میان هارمونیک نیز توضیح داده شده است. برای نظارت و مانیتورینگ شبکه برق راه های متعددی وجود دارد که در این سمینار یکی از این روش ها ارائه شده است و مزیت روش توضیح داده شده در این است که اطلاعات به دست آمده واقعی می باشند.

فصل اول: آشنایی با کیفیت توان

1-1) مقدمه

عملکرد سیستم قدرت در جهت تولید توان الکتریکی و سپس انتقال و تحویل آن به مشتریان در یک ولتاژ مناسب است. در این راستا محدودیت هایی وجود دارد که میزان این محدودیت ها و هزینه تحویل انرژی یک رابطعه معکوس باهم دارند. بنابراین همواره یک حالت بینابین برای قابلیت اطمینان و هزینه تحویل توان در نظر گرفته می شود. آنچه که در این میان برای مشتریان (و بخصوص مشتریان صنعتی) جالب و مهم است این است که آیا قابلیت اطمینان بیان شده، تنها اجتناب از قطعی های طولانی مدت را شامل می شود و یا افت ولتاژها نیز از بین خواهد رفت. بحث کیفیت توان در مورد دیگر جنبه های منبع ولتاژ بحث می کند. ولی در این میان به یک تناقض می رسیم و آن اینکه مهمترین عامل ایجاد خرابی در ولتاژف تجهیزاتی است که متشرکان از آنها استفاده می کنند. در مورد سیستم قدرت دیدگاه های مختلف وجود دارند. دیدگاه کلاسیک که در آن کلیه مشترکان به عنوان مصرف کننده در نظر گرفته شده اند و نیروگاه ها توان را تولید می کنند این دیدگاه را می توان به صورت شکل 1-1 نمایش داد. در این دیدگاه کلیه مشتریان شبکه به عنوان بارهای الکتریکی در نظر گرفته شده است ولی با گسترش شبکه های قدرت و انجام مطالعات بیشتر، دیگر این دیدگاه کلاسیک جوابگو نخواهد بود. دلایل زیادی در این ارتباط بیان شده است که مهمترین آنها در زیر آمده است:

1) سیستم های قدرت به گونه ای شده است که دیگر نمی توان گفت تنها یک شرکت با مشترکان در ارتباط است بلکه شرکت های مختلف در زمینه تولید و انتقال وجود دارند که باید به نوعی هماهنگی داشته باشند.

2) مشترکان سیستم قدرت نسبت به حقوق خود آگاه تر شده و خواهان داشتن توان الکتریکی با قابلیت اطمینان بالا و هزینه پایین هستند. در چنین شرایطی دیگر نمی توان مشترکان را از طریق حداقل قابلیت اطمینان (اجتناب از قطع برق) راضی کرد.

3) تولید توان الکتریکی برخلاف گذشته دیگر در نیروگاه های بزرگ که توان تولیدی را به شبکه انتقال تحویل می دادند متمرکز نشده است. بلکه واحدهای تولیدی کوچک با ولتاژ پایین که توان را به شبکه توزیع تحویل می دهند، افزایش پیدا کرده است که نیروگاه های مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر نظیر انرژی خورشیدی و بادی از این نوع هستند.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید.

پایان نامه پنهان شکنی تصاویر با استفاده از شبکه های عصبی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – الکترونیک

عنوان :

پنهان شکنی تصاویر با استفاده از شبکه های عصبی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

پنهان نگاری هنر ارتباط پنهانی به وسیله قرار دادن پیام در یک رسانه پوششی با کمترین تغییر قابل درک و در مقابل، پنهانکاوی هنر کشف حضور اطلاعات است. به طور کلی شیوه های پنهان کاوی به دو دسته تقسیم میشوند: پنهان کاوی کور که مستقل از روش نهان نگاری است و پنهان کاوی اختصاصی که که فقط به روش نهان نگاری مشخصی اعمال میشود. سه قسمت اصلی در سیستم پنهان کاوی عبارتند از: استخراج ویژگی، انتخاب ویژگیهای کارا و طبقه بندی. در این راستا، استخراج ویژگیهای حساس به پنهاننگاری مهم ترین بخش میباشد.

ویژگیها معمولا از حوزهی مکان و یا حوزه های تبدیل (مانند DCT، DWT و…) استخراج می شوند. مبحث استخراج ویژگی ها از تبدیل Contourlet نیز به تازگی در شیوه های پنهان کاوی استفاده شده و تعداد مقالات محدودی در این زمینه منتشر شده است. در این پژوهش، سیستم پنهان کاوی (Steganalysis) کور در تصاویر رنگی با فرمت JPEG بررسی میشود. در حال حاضر بیشترین فرمت تصویری که برای ارتباطات بخصوص در اینترنت استفاده میشود فرمت JPEG است و اغلب روشهای پنهان نگاری تصاویر نیز برای این دسته تصاویر طراحی شده اند.

روش پیشنهادی بر اساس کنارهم قرار دادن ویژگیهای آماری و ماتریس هم رخداد بدست آمده از تبدیل های کسینوسی، موجک و Contourlet میباشد. همچنین از تکنیکهای آنالیز تغییرات (ANOVA) و بهینه سازی باینری جستجوی ذرات (BPSO) به منظور انتخاب دسته ویژگی بهینه استفاده شده است. در ادامه، برای طبقه بندی از روشهای یادگیری ماشین برای پنهان کاوی میتوان استفاده کرد. در این پژوهش روش های مبتنی بر شبکه های عصبی و ماشینهای بردار پشتیبان بکار گرفته شده و نتایج عملکرد آنها با یکدیگر مقایسه شده است.

سیستم پیشنهادی بر روی چهار روش پنهانکاوی معمول برای تصاویر JPEG (روش های Jsteg ،Outguess، Model-based و JPHS) با نرخ پنهان سازی 5%، 10% و 25% از بیشینه ظرفیت این روش ها آزمایش شده است. نتایج حاصل نشان دهنده  کاراتر بودن ویژگی های حاصل از تبدیل Contourlet نسبت به تبدیل های دیگر و همچنین عملکرد موفق روش پیشنهادی از نظر انتخاب بهترین ویژگی ها و کاهش پیچیدگی محاسباتی در بخش طبقه بندی کننده به دلیل کاهش تعداد ویژگی ها است.

مقدمه:

امروزه مبحث امنیت انتقال اطلاعات، ازمسائل مهم در تبادل اطلاعات محرمانه است. دراین راستا، روش های رمزنگاری و پنهان نگاری و همچنین شیوه های نفوذ مختلف به طور گسترده توجه پژوهشگران را جلب نموده است. اگرچه استفاده از روش های رمزنگاری توانسته تا حدی جوابگوی نیازها در زمینه ی امنیت اطلاعات باشد ولی وضوح این ارتباط زمینه ساز مشکلات دیگری است. هدف پنهان نگاری، مخفی کردن پیام به گونه ای است که حتی وجود پیام نیز محسوس نبوده و تشخیص وجود آن خود مستلزم بکارگیری روشهای علمی میباشد. به عبارت دیگر شکست روش پنهان نگاری در مشخص شدن وجود پیام در رسانه ی پوششی میباشد که این موضوع، هدف اصلی پنهان کاوی است. پنهان کاوی هنر کشف حضور اطلاعات پنهان است.

اگرچه از تمام فرمتهای دیجیتالی میتوان جهت پنهان نگاری استفاده نمود، اما فرمتهایی برای این کار مناسب به نظر می رسند که درجه افزونگی آنها بالاتر باشد. منظور از درجه افزونگی تعداد بیت هایی است که دقتی بیش از حد لازم و غیر ضروری را برای نمایش ارائه میکنند. با توجه به این نکته، تصاویر JPEG بیشتر از سایر فرمتها برای این امر مورد استفاده قرار میگیرند. در حال حاضر بیشترین فرمت تصویری که برای ارتباطات بخصوص در اینترنت استفاده میشود فرمت JPEG است و بیشتر روش های پنهان نگاری تصاویر نیز برای این دسته تصاویر طراحی شده اند.

به طورکلی شیوه های پنهان کاوی به دو دسته تقسیم میشوند: پنهان کاوی کور که مستقل از روش پنهان نگاری است و پنهان کاوی اختصاصی که که فقط به روش پنهان نگاری مشخصی اعمال میشود. الگوریتم های پنهان نگاری به دو دسته ی کلی الگوریتم های فضای مکانی یا فضای تبدیل تقسیم می شوند. روشهای پنهان سازی درفضای تبدیل پایداری بیشتری دارند. درمقابل، روشهای پنهانکاوی نیز از استخراج ویژگی از حوزه های مکان و تبدیل استفاده میکنند. در بسیاری از مقالات از تبدیل های کسینوسی و تبدیل موجک استفاده شده است. به تازگی نیز مراجع محدودی از تبدیل Contourlet استفاده کرده اند. تبدیل موجک بدلیل داشتن تنها سه جهت عمودی، افقی و مورب در تشخیص لبه های نرم و ناهمواری ها محدودیت دارد که تبدیل Contourlet بدلیل چند جهته بودن (بیشتر از سه جهت) در سطح های مختلف تا حدودی این مشکل را حل کرده است. در این پایان نامه ویژگی های استخراج شده از حوزه های مختلف مقایسه شده اند.

در این پژوهش به پنهان کاوی کور تصاویر JPEG میپردازیم. پس از بررسی ویژگی های سیستم های پنهان نگاری در فصل اول، در فصل دوم روشهای متداول پنهان کاوی تصویر به اختصار بررسی می شوند. در فصل سوم حوزه های مختلف تبدیل معرفی میشوند. در فصل چهارم تکنیک های یادگیری ماشین بیان شده اند و روش پیشنهادی نیز در فصل پنجم معرفی شده است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

پایان نامه تعیین محدوده واکه ها در سیگنال گفتار پیوسته

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – الکترونیک

عنوان:

تعیین محدوده واکه ها در سیگنال گفتار پیوسته

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

به طور کلی امروزه سیستم های شناسایی اجزاء جمله به دلیل کاربردهای فراوانی که دارند، بسیار مورد توجه قرار گرفته اند و تعداد زیادی از محققین در این زمینه مشغول به فعالیت می باشند. از جمله این کاربردها می توان کمک به نابینایان، کمک به ناشنوایان، سیستمهای شناسایی اشخاص، آموزش زبان و… را اشاره نمود. حال ممکن است این سئوال مطرح شود که چرا هدف ما در این پروژه شناسایی واکه هاست. در پاسخ به این پرسش باید گفت که از نظر انرژی و دامنه بخش اعظم یک هجا را واکه ها تشکیل داده اند، بنابراین شناسایی واکه ها مهمترین مرحله شناسایی اجزاء جمله می باشد و حصول به این مقصود، راه را بسیار هموار می سازد.

این پایان نامه بر روی آشکارسازی محل واکه ها تاکید دارد و روشی برای قطعه بندی سیگنال ورودی بر اساس تعیین محل رخدادها ارائه میکند. برای تعیین مرز این رویدادها از سه روش تعیین کردن تغییرات وابستگی طیفی سیگنال در دوره های کوتاه زمانی، تغییرات مشخصات آکوستیکی و تغییرات دامنه و فرکانس فرمنتها بطور همزمان استفاده شده است و تمامی مکانهای تعیین شده توسط هر یک، مبین وقوع یک رویداد میباشد سپس برای هر قطعه نرخ عبور از صفر، نسبت مجموع ضرایب فوریه برای هر بانک ایجاد شده در طیف فوریه و نسبت انرژی هر قطعه به قطعه قبل و بعد آن قطعه را بدست می آوریم و با اعمال آنها به شبکه عصبی FUZZY ARTmap مرز واکه ها تعیین می گردد.

مقدمه:

از قدیم که انسان زبانهایی را برای گفتار اختراع کرد گفتار مستقیم ترین راه برای انسان برای رساندن اطلاعات به دیگری بوده است. تاکنون ارتباط با استفاده از گفتار معمول ترین روش در شبکه های ارتباطی بوده است. سیگنال گفتار هم اکنون در بین تکنولوژی های واسط همانند تلفن، فیلم رادیو، تلویزیون و اینترنت گسترش یافته است. از اینرو نوشته های بسیاری در زمینه پردازش سیگنال گفتار پیشنهاد شده است و الگوریتمهای زیادی مربوط به آنها ارائه شده است. بهرحال با توجه به طبیعت متغیر با زمان سیستم تولید گفتار انسان، صحت و توانایی سیستم همچنان به عنوان مشکلی در زمینه پردازش سیگنال گفتار باقی مانده است. با توجه به کاربردهای فراوان قطعه بندی گفتار و تعیین محل واکه و همخوان، روشهای گونانی برای این منظور ارائه شده است. هدف از این تحقیق ارائه روشی با استفاده از نتایج و تجربیات صورت گرفته در تحقیقات گذشته برای معرفی مدلی با دقت و سرعت بالا در تعیین محل واکه ها میباشد.

در فصل اول کلیاتی راجع به این هدف مشاهده میکنید، در فصل دوم با مفاهیم اولیه این بحث آشنایی پیدا میکنیم سپس در فصل سوم شبکه عصبی و روابط آن مورد بررسی قرار میگیرد، در فصل چهارم در مورد مراحل کار توضیح داده میشود و در نهایت در فصل پنجم نتایج بدست آمده مورد بررسی قرار می گیرد.

فصل اول: کلیات

1-1) هدف

از زمان اختراع تلفن توسط الکساندر گراهام بل در سال 1875 با پردازش سیگنال گفتار به عنوان یک هدف مهندسی رفتار شده است که به علت تکنیکهای اطلاعاتی توسعه زیادی یافته است. بخصوص توسعه سریع مدارات VLSI و کامپیوترهای شخصی باعث پشرفت چشمگیر پردازش سیگنال شده است. بطورکلی تحقیقات در حوزه پردازش سیگنال گفتار به 6 دسته تقسیم می شود.

1- انتقال و ذخیره گفتار

2- سیستم های تولید گفتار

3- شناسایی و تشخیص گوینده

4- سیستم های بازشناسی گفتار

5- خدمات به معلولان

6- بهبود و ارتقاء کیفیت سیگنال گفتار

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

پایان نامه جایابی بهینه پستهای فوق توزیع

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.SC” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – قدرت

عنوان:

جایابی بهینه پستهای فوق توزیع

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

با توجه به رشد جمعیت و توسعه صنعت و به تبع آن رشد بار، در بعضی مواقع پستهای موجود جواب گوی تقاضای موجود یا مصرف در آینده نزدیک را نمی باشد، در چنین شرایطی باید پستهای موجود را توسعه داد یا پستهای جدیدی را جایابی و نصب کرد. مساله مکان یابی پستهای فوق توزیع یکی از موارد مهم در برنامه ریزی سیستمهای توزیع می باشد که اثر چشمگیری بر هزینه های بهره برداری از سیستم و مقدار سرمایه گذاری های لازم دارد.

در این پایان نامه روشی برای دستیابی به مکان بهینه، تعیین ظرفیت و زمان بندی احداث و نصب پستهای فوق توزیع ارائه گردیده و تابع هدف مناسب برای مساله فرموله شده است. روش پیشنهادی در زمره برنامه ریزی های غیرخطی قرار دارد. این متد بر پایه کسب حداقل تلفات و کمترین هزینه های ممکن تنظیم شده و در تابع هدف هزینه های مربوط به زمین، ساخت و ساز و تجهیزات و نصب خطوط توزیع و فوق توزیع (هزینه های ثابت) و همین طور هزینه تلفات انرژی و توان (هزینه های متغییر) لحاظ گردیده است. برای طراحی روش دینامیک به کار گرفته شده و برای تمام نقاط بار مقدار رشد بار بطور جداگانه منظور شده است. مبحث جایابی پستهای فوق توزیع، تعیین ظرفیت و حوزه سروی س دهی آنها یک مساله پیچیده با تابع هدف غیرخطی است که در الگوریتم پیشنهادی، با توجه به نوع متغییرهای مساله و قیود انتخاب شده، برای حل و تعیین پاسخ بهینه روش شاخه و کران (B & B) استفاده شده است. کارآیی روش ارائه شده از طریق طرح آزمایشهای م ختلف و اجرای آن توسط نرم افزاری که مبتنی بر الگوریتم پیشنهادی تهیه شده ، مورد بررسی قرار گرفته است.

علاوه بر این آزمایشات، نتایج یک پروژه عملی که بر روی قسمتی از شبکه واقعی یکی از شهرها، توسط نرم افزار تهیه شده اجرا شده، ارائه گردیده است. شبکه مورد نظر، در برگیرنده منطقه وسیعی بوده و شامل ۶۳ مرکز بار و پنج پست فو ق توزیع در حال بهر ه برداری می باشد که پس از انجام مطالعات پیش بینی بار در منطقه و جمع آوری اطلاعات شبکه و داده های مورد نیاز برای نرم افزار، بررسی های لازم انجام شده و نتایج حاصله بیان شده است.

فصل اول

مقدمه

انرژی الکتریکی یکی از عمده ترین نیازهای بشری است و بهره برداری از آن سهولت قابل توجهی در روند زندگی افراد پدید می آورد، از این رو یکی از بزرگترین صنایع در سطح جهان، صنعت برق است که وظیفه برق رسانی را به عهده دارد.

سیستم قدرت دار ای پیچیدگیهای بسیاری است و انرژی الکتریکی از آغاز تا سرانجام مسیر پرپیچ و خمی را طی می کند. در یک تقسیم بندی ساده سیستم قدرت دارای سه بخش تولید، انتقال و توزیع است که هریک از این بخشها زیرمجموعه های خاص خود را دارا هستند. از آنجائی که جمعیت جهان رو به رشد است و تکنولوژی سیر تکاملی را در پیش گرفته است، لذا همواره با افزایش تقاضای انرژی الکتریکی روبرو هستیم بنابراین یک سیستم قدرت با یک ساختار ثابت نمی تواند رشد تقاضا را پاسخگو باشد، از این رو این صنعت نیز همگام با دیگر صنایع پیشرو، مسیر تکاملی را طی می کند و ه ریک از زیرمجموعه های سیستم قدرت نیز در این مسیر گام بر می دارند. در این میان شبکه توزیع به دلایل متنوع مانند رویارویی مستقیم با مشترکین، منبع درآمد شرکتهای برق و گستردگی تجهیزات، نظرها را بخود معطوف ساخته است و تمامی تلاش ها برای برآوردن نیاز مشترکین این بخش انجام می شود. طرحهای متنوع برای این بخش تعریف می شود که هریک زیرمجموعه خاصی از این شبکه را تحت پوشش قرار می دهد. آنچه در تمامی این طرحها مشترک است، دستیابی به هدف با کمترین هزینه است و در تمامی آنها محدودیتهای اقتصادی باعث شده است که طراح دنبال را ه کاری با کمترین هزینه باشد. برخی از پروژه های تعریف شده
در این بخش فیدرها را مد نظر دارد، برخی پستها و بعضی نیز برای بهره برداری و سهولت آن تعریف می شود و برخی پایه و بنیاد این بخشها می باشد. آنچه در طراحی فیدرها مورد توجه قرار می گیرد، مسیریابی، توزیع بار و نوع هادی ها است که هریک از آنها قیود خاص خود را دارا هستند. در بخش طراحی پستها، اندازه پستها، ناحیه سرویس دهی آنها و مکانشان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. برخی پروژه ها نیز چون بازیابی بار و بازآرایی شبکه زیر مجموعه بهر ه برداری هستند و برخی پروژه ها چون پ یشبینی بار، اطلاعات پایه و بنیادین را برای بخشهای ذکر شده فراهم می آورند. هر یک از طرحهای ارائه شده دارای اهمیت قابل توجهی بوده و نمی توان وزن خاصی برای هرکدام قائل شد چرا که هریک وابسته بهم بوده و تمامی آنها یک هدف یعنی تامین برق مورد نیاز مشترکین با کمترین هزینه را دنبال می کنند.

آنچه در این پایان نامه مورد بحث و بررسی واقع می شود، تعیین مکان بهینه پستهای فوق توزیع و به همراه ظرفیت و ناحیه سرویس دهی هرکدام است. مساله برنامه ریزی برای سیستمهای توزیع، مبحث پیچیده ای است که معمولا به دو زیر مساله تقسیم می شود که بصورت دو مبحث جایابی بهینه پستهای فوق توزیع و مبحث بهینه سازی فیدرهای پائین دستی دسته بندی می شود که ابتدا مساله مربوط به مکان پست حل شده سپس با توجه به نتایج بدست آمده از مرحله اول به مساله بهینه سازی فیدرها پرداخته می شود. سیستم توزیع دارای ساختار ی است که بطور پیوسته در حال تغییر و توسعه بوده بطوری که تعداد مشترکین افزایش می یابد و الگوی مصرف مراکز بار در اثر عوامل متعدد عوض م ی شود. با توجه به رشد جمعیت وتوسعه صنعت و به تبع آن رشد بار، در بعضی مواقع پستهای موجود جواب گوی مصرف موجود یا مصرف در آینده نزدیک را نمی باشد که این گونه موارد در شهرهای در حال توسعه به تعدد دیده م ی شود، در چنین شرایطی باید پستهای موجود را توسعه داد یا پستهای جدیدی را جایابی و نصب کرد. مساله مکان یابی پستهای فوق توزیع یکی از موارد مهم در برنامه ریزی سیستمهای توزیع می باشد که اثر چشمگیری بر هزینه های بهره برداری از سیستم و مقدار سرمایه گذار ی های لازم دارد. در چنین مطالعاتی فرد برنامه ریز معمولا با انتخابهای مختلفی روبرو می شود و عوامل زیادی را باید در نظر بگیرد تا طرحی را که ارائه می کند، بیانگر بهترین حالت ممکن باشد، به ویژه اینکه در سالهای اخیر مواردی مانند رشد سریع بار، کمبود زمین مناسب در مناطق شهری طراحان را در شرایط سختی قرار داده است. قیود عمده ای که در این مساله باید در نظر گرفته شود عبارتند از:

– محل پست نزدیک به مراکز بار باشد تا حداقل تلفات و هزینه احداث خطوط حاصل شود

– مکان پستهای موجود ودر حال بهره برداری

– دسترسی به خطوط بالادستی و پایین دستی

– وجود فضای کافی برای توسعه احتمالی در آینده

– برآورده کردن قوانین شهری و کاربری زمین

در ابتدا آنچه که برای طراح جهت آغاز کار لازم است، مکان جغرافیایی مراکز بار، دامنه بار و میزان رشد آن در آینده است. برای بدست آوردن این داده ها علاوه بر اطلاعات توسعه شهری در گذشته، نیاز به بررسی وضعیت کنونی و پیش بینی توسعه و رشد در آینده وجود دارد. پیشبینی بار اساس کار طراحی متغییرهای تصمیم برای مکان و ظرفیت پست، نوع کابلها و تجهیزات لازم می باشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

پایان نامه شناسایی فرورزونانس در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی توسط تبدیل موجک

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.SC” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق ‐ قدرت

عنوان:

شناسایی فرورزونانس در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی توسط تبدیل موجک

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

یکی از عوامل سوختن و خرابی ترانسفورماتورها در سیستم های قدرت، وقوع پدیده فرورزونانس است. با توجه به اثرات مخرب این پدیده، تشخیص آن از سایر پدیده های گذرا از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این پایان نامه کارکرد دو شبکه عصبی ی ادگیری کوانتیزه کننده برداری (LVQ) و شبکه عصبی رقابتی در دسته بندی دو دسته سیگنال که دسته اول شامل انواع فرورزونانس و دس ته دوم شامل انواع کلیدزنی خازنی، کلیدزنی بار، کلیدزنی ترانسفورماتور می باشد، با استفاده از ویژگیهای استخراج شده توسط تبدیل موجک خانواده Daubechies تا شش سطح مورد بررسی قرار گرفته است. نقش شبکه های عصبی مذکور بعنوان طبقه بندی کننده، جدا سازی پدیده فرورزو نانس از سایر پدیده های گذر ا است. سیگنالهای مذکور با شبیه سازی توسط نرم افزار EMTP بر روی یک فیدر توزیع واقعی بدست آمده اند. برای استخراج ویژگیها، کلیه موجکهای موجود در جعبه ابزار Wavelet نرم افزار MATLAB بررسی شده است که تبدیل موجک خانواده Daubechies بعنوان مناسبترین موجک تشخیص داده شد. به منظور استخراج هرچه بهتر ویژگیها سیگنالها، الگوها نرمالیزه (مقیاس بندی) شده اند سپس انرژی شش سیگنال جزئیات حاصل از اعمال تبدیل موجک به عنوان ویژگیهای استخراج شده از الگوها، برای آموزش و امتحان دو شبکه عصبی مذکور بکار رفته است. به کمک این الگوریتم تفسیر برخی از رخدادها که احتمال بروز پدیده فرورزونانس در آنها وجود دارد قابل انجام بوده، همچنین میتوان نسبت به ساخت رله هایی برای مقابله با پدیده فرورزونانس کمک نماید. عناوین روشهای ارایه شده در این پایان نامه به شرح زیر می باشند:

1) شناسایی فرورزونانس با استفاده از تبدیل موجک و شبکه عصبی LVQ

2) شناسایی فرورزونانس با استفاده از تبدیل موجک و شبکه عصبی رقابتی

نتایج حاصل از این روشها بیانگر موفقیت بسیار هر دو روش در شناسایی فرورزونانس از سایر پدیده های گذرا می باشد.

فصل اول

مقدمه

امروزه انرژی الکتریکی نقش عمده ای در زمینه های مختلف جوامع بشری ایفا می کند و جزء لاینفک زندگی است. بدیهی است که مانند سایر خدمات اندیسها و معیارهایی جهت ارزیابی کیفیت برق تولید شده مورد توجه قرار گیرد. اما ارزیابی میزان کیفیت برق از دید افراد مختلف و در سطوح مختلف سیستم قدرت بکلی متفاوت است. به عنوان مثال شرکتهای توزیع، کیفیت برق
مناسب را به قابلیت اطمینان سیستم برق رسانی نسبت می دهند و با ارائه آمار و ارقام قابلیت اطمینان یک فیدر را مثلا ٩٩% ارزیابی می کنند سازندگان تجهیزات الکتریکی برق با کیفیت را ولتاژی می دانند که در آن تجهیزات الکتریکی به درستی و با راندمان مطلوب کار می کنند و بنابراین از دید سازندگان آن تج هیزات، مشخصات مطلوب ولتاژ شبکه بکلی متفاوت خواهد بود. اما آنچه که مسلم است آنست که موضوع کیفیت برق، نهایتًا به مشترکین و مصرف کنندگان مربوط میشود و بنابراین، تعریف مصرف کنندگان اهمیت بیشتری دارد.

بروز هر گونه اشکال یا اغتشاش در ولتاژ، جریان یا فرکانس س یستم قدرت که باعث خرابی یا عدم عملکرد صحیح تجهیزات الکتریکی مشترکین گردد به عنوان یک مشکل در کیفیت برق، تلقی می گردد.

واضح است که این تعریف نیز از دید مشترکین مختلف، معانی متفاوتی خواهد داشت. برای مشترکی که از برق برای گرم کردن بخاری استفاده می کند، وجود هارمونیک ها در ولتاژ یا انحراف فرکانس از مقدار نامی هیچ اهمیتی ندارد، در حالی که تغییر اندکی در فرکانس شبکه، برای مشترکی که فرکانس برق شهر را به عنوان مبنای زمان بندی تجهیزات کنترلی یک سیستم به کار گرفته است، می تواند به طور کلی مخرب باشد.

یکی از مواردی که بعنوان یک مشکل در کیفیت برق تلقی می گردد، پدیده فرورزونانس است. در اثر وقوع این پدیده و اضافه ولتاژ و جریان ناشی از آن، موجب داغ شدن و خرابی ترانسفورماتورهای اندازه گیری و ترانسفورماتور های قدرت می گردد که میتوانند بر حسب شرایط اولیه، ولتاژ و فرکانس تحریک و مقادیر مختلف پارامترهای مدار (کاپاسیتانس و شکل منحنی مغناطیسی)، مقادیر متفاوتی پیدا کنند، بنابراین بایستی محدودیت هایی بر پارامترهای سیستم اعمال کرد تا از وقوع چنین پدیده ناخواسته جلوگیری نمود.

با توجه به اهمیت شناسایی پدیده فرورزونانس از سایر حالتهای گذرا دراین پایان نامه تلاش شد تا سیستمی هوشمند جهت تشخیص این پدیده از سایر حالتهای گذرای کلید زنی ارائه گردد. در طراحی این سیستم هوشمند اولا از جدیدترین روش های تجزیه و تحلیل و پردازش سیگنال های الکتریکی برای پردازش داده ها استفاده گردید. ثانیًا از طبق هبندی کننده های پیشرفته با توانایی بالا در دسته بندی داده ها بهره گرفته شد. به منظور مقایسه نتایج حاصل از فرورزونانس با سایر سیگنالهای گذرای شبکه توزیع، تعدادی از حالتهای گذرا نظیر کلیدزنی بار، کلیدزنی خازنی و کلید زنی ترانسفورماتور توسط نرم افزار EMTP بر روی یک فیدر توزیع واقعی شبیه سازی شد. در فصل دوم به مروری بر کارهای انجام شده در زمینه پردازش سیگنال در سیستمهای قدرت پرداخته، در فصل سوم به معرفی پدیده فرورزونانس خواهیم پرداخت. در فصل چهارم مبانی علمی روشهای پیشنهادی، در فصل پنجم نحوه جمع آوری اطلاعات و سیگنالها بررسی می شود و درفصل ششم نحوه پیاده سازی روشهای پیشنهادی بررسی می شود و نهایتا نتیجه گیری و پیشنهادات پایان بخش مطالب خواهند بود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

پایان نامه طراحی، شبیه سازی و ساخت دستگاه اندازه گیری فرکانس لحظه ای در باند S و C

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.Sc” پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – گرایش مخابرات

عنوان:

طراحی، شبیه سازی و ساخت دستگاه اندازه گیری فرکانس لحظه ای در باند S و C

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

پایان نامه حاضر تحت عنوان «طراحی، شبیه سازی و ساخت دستگاه اندازه گیری فرکانس لحظه ای در باند S و C» بر اساس مقالات و مستندات متعدد؛ برای اندازه گیری فرکانس لحظه ای یک سیگنال تک فرکانس از این نکته بهره برده است که طیف حاصل ضرب یک سیگنال در تأخیر یافته ی خودش شامل هارمونیک هایی در مبداء و در دو برابر فرکانس سیگنال اصلی میباشد. دامنه ی این هارمونیک ها متناسب با دامنه سیگنال ورودی و میزان تأخیر ایجاد شده است. این سیستم در محیط نرم افزار MATLAB پیاده سازی و اجزای آن، در محیط نرم افزار Microwave Office شبیه سازی و بهینه گردید. مقسم توان ویلکینسون و تزویج کننده خط – انشعابی، برای پهناس باند فرکانسی 2 تا 6 گیگاهرتز توسعه داده شدند. در نهایت یک سیستم IFM ساخته شد و نتایج آن مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

مقدمه:

در این پروژه نحوه عملکرد یک گیرنده IFM مورد بررسی قرار گرفته است. سپس یک سیستم کامل IFM طراحی شده، ساخته شده و نتایج آن ارائه گردیده است. در فصل یکم کلیات پروژه از جمله طرح مسئله، اهمیت و ضرورت انجام آن و اهداف پروژه بیان شده است. در فصل دوم به شرح سیستم IFM و بیان ریاضی مسئله پرداخته شده است. فصل سوم به طراحی، شبیه سازی و ساخت اجزای بخش RF، یعنی مقسم های توان، تزویج کننده های دورگه، خطوط تاخیر و میکسرها، و ارتباط بین آنها اختصاص دارد. فصل چهارم نیز به بررسی و ساخت سخت افزار بخش پردازش و تحلیل نرم افزار پردازشگر اختصاص دارد. در فصل پنجم مطالب جمع بندی شده است و در خاتمه برنامه ها و توابع نوشته شده، شبیه سازی های انجام شده، مشخصات المان ها و قطعات و تصاویر قطعات ساخته شده پیوست شده اند.

فصل یکم:

کلیات

طرح مسئله

سیستم رادار اولین بار در ایالات متحده و بریتانیا در دهه 1930 تولید شد و نقش مهمی در طول جنگ جهانی دوم برای مصارف نظامی بازی کرد. پس از آن زمان، کاربردهای رادار در دیگر زمینه ها گسترش یافت. با رشد سریع رادار، مخابرات و سیستم های هدایت جنگ افزار، یک نیاز ضروری در گیرنده های مایکروویو ایجاد شد؛ تشخیص تهدیدات احتمالی در مراحل اولیه. بنابراین، گیرنده های مایکروویو و کاربردهایش یک حوزه تحقیقی مهم در جنگ الکترونیک گردید.

امروزه، گیرنده اندازه گیر فرکانس لحظه ای IFM، به عنوان یک جزء از سیستم های جنگ الکترونیک پیشرفته مطرح می باشد. بلوک IFM مانند یک تابع بنیادی اجرا می شود، فرکانس سیگنال تهدیدآمیز را تشخیص می دهد و اطلاعات لازم را تولید می کند.

سیستم IFM ابتدا همانند یک تکنیک ساده برای استخراج دیجیتال فرکانس حامل ورودی های پالس RF به صورت آنی مطرح شد و به تدریج توسعه یافت و امروزه تبدیل به یک سیستم کارآمد برای رمزگشایی آنی فرکانس سیگنال های پالسی و موج پیوسته گردیده است.

در بسیاری از کاربردها، فرکانس به دست آمده یکی از مهمترین پارامترهای رادار است و از آن می توان برای مرتب کردن و استخراج چگالی سیگنال های محیط اطراف استفاده کرد.

اهمیت و ضرورت انجام پروژه

مبحث تشخیص فرکانس لحظه ای IFM، علاوه بر آنکه همچون فناوری انرژی اتمی، تکثیر و بهره برداری از سلول های بنیادی و یا نانو تکنولوژی، جزء دانش های جدید بشری است، سطح دانش فنی کشور عزیزمان را ارتقاء می بخشد. و چون به عنوان یک جزء از سیستم های جنگ الکترونیک پیشرفته مطرح است، از لحاظ امنیتی قابل ملاحظه می باشد.

این گیرنده بسیار ظریف، شامل دو بخش RF و پردازش است. اگرچه بخش پردازش آن حاوی نکات فنی و آموزنده بسیاری است، اما بخش RF دارای اجزاء فرکانس بالایی همچون مقسم های توان و تزویج کننده های دورگه و میکسرهای نیمه هادی است، که بررسی آنها و توسعه هریک پایه ای برای رشد و درک بهتر سیستم های مایکروویوی فراهم می کند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

درباره من
پایان نامه های کارشناسی ارشد خرید و فروش و معاوضه پایان نامه آرشیو پایان نامه مجموعه کامل پایان نامه دسترسی متن کامل پایان نامه های ایران داک (گنج)رشته حسابداری مدیریت دولتی بازرگانی مالی منابع انسانی زنجیره تامین حقوق جزا جرم شناسی بین الملل خصوصی عمومی برق قدرت مواد نساجی هنر هوافضا مقاله isi فناوری اطلاعات علوم ارتباطات معماری و شهرسازی برنامه ریزی شهری ریاضی زیست شناسی کشاورزی تربیت بدنی بازاریابی گرافیک پژوهش هنر تبدیل انرژی مشاوره ساخت و تولید صنایع غذایی رایگان پروژه تحقیق پژوهش مقاله پلیمر سمینار
Designed By Erfan Powered by Bayan